پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 20 تیر 1390

دريافت پنجمين نشان سبز رنو توسط پارس خودرو

به گزارش سايپانيوز مهندس استاد رحيمي – معاون تضمين كيفيت شركت پارس خودرو گفت: تندر 90 شركت پارس خودرو در دور پنجم ارزشيابي شركت رنو براي پنجمين بار موفق به دريافت سطح عالي كيفيت در سيستم رنو شد. اين مميزي در شش پارامتر و حول دو محور يكسان سازي و مقايسه نتايج ارزشيابي شركت پارس خودرو و شركت رنو صورت گرفته است.
وي با اشاره افزايش توليد و تلاش مضاعف كاركنان شركت پارس خودرو براي كسب گواهي سبز تندر 90 افزود: براساس آخرين ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نيز تندر 90 شركت پارس خودرو همچنان از همتاي ايران خودرويي خود برتر بوده و در رده بندي كيفي ترين خودروهاي داخلي كشور در خرداد ماه امسال در گروه خيلي خوب جاي دارد.
به گفته معاون تضمين كيفيت شركت پارس خودرو اين رده بندي در 9 معيار سيستم فنر بندي، تعليق و فرمان، موتور، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غيرعادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ مورد بررسي كيفي قرار گرفته است كه تندر 90 شركت پارس خودرو در دو معيار تجهيزات الكتريكي و ترمز از تندر 90 ايران خودرو برتري دارد.
وي در پايان تاكيد كرد: اين افتخار با همكاري ارزشيابان شركت پارس خودرو با تيم ارزشيابي شركت رنو و با توجه به شفافيت و صحت گزارش هاي ارائه شده توسط شركت پارس خودرو در مقايسه با ساير شركت هاي تحت نظارت شركت رنو كسب شده است.