پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 12 مرداد 1390

تعهدات فروش تيبا در مرحله اول به طور كامل انجام شد

فرامرز طاهري، مدير بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا به خبرنگار ايلنا گفت: شركت سايپا تمام تعهدات خود در خصوص فروش و عرضه محصول تيبا در مرحله نخست را به طور كامل انجام داده است. بر اين اساس كل تعهدات ما در مرحله نخست كه حدود 10 هزار خودرو بود طي سال گذشته نهايي شد.
وي ادامه داد: به طور كلي تنها عده محدود و انگشت شماري خودروي خود را دريافت نكرده اند كه آن هم به دليل عدم مراجعه خود آنها بوده است.
طاهري در خصوص آغاز مرحله دوم پيش فروش تيبا نيز تصريح كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته پيش بيني مي شود در روند توليد اين محصول مشكلي ايجاد نشود، بر همين اساس مرحله دوم پيش فروش توسط شركت آغاز شد.
وي با اذعان به اينكه مرحله دوم پيش فروش به صورت محدود خواهد بود، خاطرنشان كرد: تعهدات در مرحله دوم پيش فروش نيز به طور كامل عملياتي خواهد شد.
گفتني است سال گذشته نخستين سري توليدات خودروي تيبا توسط شركت سايپا به متقاضيان صورت گرفت.