پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 29 بهمن 1392

پارس تندر برترين خودروي بازار كشور

به گزارش روابط عمومي شركت پارس خودرو، در آخرين ارزشيابي  ماهانه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران كه طي آن 16 خودرو توليد داخل مورد ارزيابي قرار گرفتند پارس تندر اين شركت توانست با كسب بالاترين امتياز كيفي نسبت به ساير خودروها، بار ديگر صدر جدول را به خود اختصاص دهد.
بنابراين گزارش؛ خودروي پارس تندر كه تغيير شكل يافته (فيس ليفت) خودروي تندر 90 است، در ارزيابي  بخش بدنه نسبت به ماه گذشته نمره بهتري را كسب كرده و در بخش صداي غير عادي تنها خودرويي است كه بدون دريافت نمره منفي بالاترين امتياز كيفي را بدست آورده است.
همچنين شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در اين گزارش با بررسي ساير معيارهاي كيفيت، خودرو پارس تندر شركت پارس خودرو را در گزينه هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز ، تجهيزات الكتريكي و نفوذ آب بدون هيچ گونه ايرادي با كسب 100 درصد امتياز كيفي معرفي كرده است.