پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 08 اسفند 1397
باتصميم گروه خودروسازي سايپا صورت مي‌گيرد

تخفيف جرايم براي مشتريان بدهكار محصولات زامياد

به گزارش سايپانيوز خريداران خودروهاي زامياد كه محصولات اين شركت را بين سال‌هاي 93 تا 97 خريداري كرده‌اند مشمول 50 درصد تخفيف خواهند شد.

همچنين خريداران محصولات زامياد در سال‌هاي 91 و 92 مشمول 60 درصد، خريداران محصولات در سال 90 مشمول 70 درصد و خريداران خودروهاي زامياد در سال 89 و قبل‌از آن، در صورت پرداخت اصل و باقيمانده جرايم بدهي خود، مشمول 80 درصد تخفيف خواهند شد.

اين تصميم گروه خودروسازي سايپا باهدف جلب رضايت مشتريان و مساعدت در پرداخت جرايم، اتخاذ شده و مشترياني كه پيشتر، اصل بدهي خود را پرداخت كرده‌اند نيز مشمول اين طرح خواهند بود.