پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 02 آذر 1398
بازيافت در صنعت خودرو  هندوستان

​معضل مغفول

به گزارش سايپانيوز، سرويس اقتصادي روزنامه اينديا تايمز گزارشي را در خصوص نياز به خارج كردن خودروهاي فرسوده منتشر كرده است كه در آن به آمار جالبي اشاره كرده است. صنعت خودروي هندوستان با ارزش 57 ميليارد دلار، 50 ميليون نفر را به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به كار كرده است و تا سال 2026، 65 ميليون نفر ديگر در اين صنعت مشغول به كار خواهند شد. از اين تعداد 32 ميليون مستقيما در خود صنعت خودرو مشغول هستند. از اين ميان 65 درصد قراردادي به كار گرفته شده اند.

اما آن چه كه اين روزنامه به آن پرداخته كه كمتر به آن پرداخته شده است، افزايش روزافزون خودروهاي فرسوده است و اين كه بايد با اين خودروها چه كار كرد. در حال حاضر در كشور هندوستان هيچ برنامه اي براي خروج خودروهاي فرسوده از خيابان ها و جاده ها وجود ندارد. تا سال 2025 تعداد خودروهايي كه زمان عمر آن به پايان مي رسد و در اصطلاح به آن  ELVs- end-of-life vehicles مي گويند به 22 ميليون دستگاه مي رسد. اين خودروها بايد بازيافت شوند. 25 درصد از موادي كه در اين خودروهاي فرسوده به كار رفته زيان ها و تهديدهاي محيط زيستي دارد كه برخي  از آنها لايه اوزون را از بين مي برند.

انجمن خودروسازي هندوستان مي گويد شركت هاي سازنده اوريجنال قطعات و مجموعه هاي خودرو بايد از همان ابتداي طراحي به بازيافت اين گونه مواد فكر كنند و در حال حاضر نياز به مركزي است كه به شكل دوست دار محيط زيست اين خودروهاي منسوخ شده و از رده خارج را بازيافت نمايد.

منبع: روزنامه اينديا تايمز