پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 30 دی 1398
نياز صنعت خودروي آلمان

​دو رقم با 9 صفر جلوي آن

به گزارش سايپانيوز، انجمن خودروسازي آلمان VDA از دولت اين كشور تقاضاي تخصيص چند ميليارد يورو براي حمايت كامل از تحول در صنعت خودروي اين كشور و عبور از موتورهاي درون سوز به قواي محركه برقي را مطرح كرده است.

استفان ولف از انجمن خودروسازي آلمان در مصاحبه راديويي گفته است: «من فكر مي كنم بودجه اي كه تأمين كنندگان و صنعت خودروي آلمان براي اين دوره گذار نياز دارد دو رقم با 9 صفر جلوي آن باشد». اين اظهار نظر زماني مطرح مي شود كه قرار است گردهمايي بين سران صنعت خودرو و سياستمداران دولتي در برلين برگزار شود.

مجري برنامه راديويي از استفان ولف خواست رقم دقيق تري را بيان كند تا شنونده ايده بهتري از اين برآورد داشته باشد كه ولف در جواب رقمي حدود 10 تا 20 ميليارد يورو را مطرح كرد.

بخشي از اين سرمايه گذاري براي زيرساخت هاي شبكه ي شارژ خودروهاي برقي و بخشي از آن سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديد پذير براي تقويت تقاضا براي خودروهاي برقي است. بخش ديگري از اين سرمايه گذاري بهتر است در پيل هاي سوختي و سوخت هاي هيدروژني صورت پذيرد كه پاك ترين فناوري شناخته شده فعلي است.

برخي مي گويند صنعت خودروي آلمان غفلت كرده و به موقع خود را براي توليد و توسعه فناوري ها و انرژي هاي نو آماده نكرده است. در حال حاضر مهمترين رقيب صنعت خودروي آلمان، كشور چين است كه حكومت آن سرمايه گذاري بسيار سنگيني را در خودروهاي برقي، سوخت هاي جايگزين و انرژي هاي تجديد پذير كرده كه هيچ كشوري در دنيا قدرت رقابت با آن را ندارد.

ظرف 10 سال آينده، بر اساس گزارش منتشر شده، 400 هزار شغل در صنعت خودرو، كه يكي از اصلي ترين ستون هاي اقتصاد آلمان را تشكيل مي دهد، در معرض نابودي قرار گرفته است. در يك دهه آينده، موتورهاي درون سوز يا در اصطلاح احتراق داخلي internal combustion مرحله به مرحله از چرخ توليد خارج مي شوند. زماني كه باتري ها جاي قواي محركه درون سوز را بگيرند، تعداد قطعات مورد نياز براي به حركت درآوردن خودرو به شدت كاهش مي يابد كه به معني از دست رفتن مشاغل در قطعه سازي، لوازم يدكي و تأمين است.

بر اساس مطالعات انجام شده در انجمن خودروي آلمان، فقط 80 تا 90 هزار شغل به طور مستقيم در شاخه ي قواي محركه تا سال 2030 از دست خواهد رفت.

در ماه نوامبر سال 2019 دولت آلمان يارانه براي خودروهاي برقي اختصاص داد كه از ماليات تأمين مي شود. آنگلا مركل هم در همان زمان درخواست ايجاد 1 ميليون ايستگاه شارژ خودرو در سراسر آلمان تا سال 2030 را مطرح كرد. اين در حالي است كه امسال يعني 2020 فقط 21 هزار ايستگاه شارژ خودروهاي عمومي درسراسر آلمان وجود دارد. نبود ايستگاه شارژ عمومي يكي از مهمترين موانع گسترش خودروهاي برقي در آلمان است.

منبع: ياهو فايننس