پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 30 دی 1398
استاندارد نامگذاري سيستم هاي ايمني

​استانداردي كه هيچ اجباري در آن نيست

به گزارش سايپانيوز، تمام خودروسازان دنيا، مراكز براي تحقيق و توسعه فناوري هاي جديد دارند كه به طور مداوم در حال ثبت اختراع و معرفي امكانات جديد در خودروها هستند. هر چقدر هم بخش هاي مكانيكي خودرو تحت فرمان نرم افزار قرار مي گيرند و به مدارهاي الكتريكي پيشرفته تري مجهز مي شوند كاركردهاي جديدي به خودرو اضافه مي شوند كه هم به ايمني خودرو كمك مي كنند هم به راننده. به تدريج كه تعداد اين كاركردها و سيستم ها افزايش مي يابد، براي راننده گيج كننده مي شوند. هر خودروسازي هم مي خواهد توجه خريدار را به برند خود جلب كند و به همين منظور از واژه هايي استفاده مي كند كه به جاي ساده تر شدن كار، باعث دشوار تر شدن انتخاب مي شود. براي مثال «سيستم كاهش حركت پويا» در حقيقت همان «ترمز برقي» است. هر چه باشد نامگذاري اولي خيلي رسمي تر و باكلاس تر به نظر مي آيد.

اما با افزايش سيستم هاي خودكار يا اتومات، لازم است راننده از هر يك از اين سيستم ها و كاركردهاي آن به خوبي سر در بياورد. اين جا است كه «گزارش هاي مصرف كنندگان» Consumer Reports ورود پيدا كرده است و مي خواهد نامگذاري و استفاده از اصطلاحات در سيستم هاي ايمني و كمك به راننده را استاندارد كند. اكنون اين اقدام مورد حمايت وزارت حمل و نقل آمريكا هم قرار گرفته است. به ويژه كه بر اساس تحقيق انجام شده توسط انجم خودروي آمريكا معروف به تريپل A در صنعت خودرو، سيستمي با بيش از 20 نامگذاري متنوع و مختلف وجود دارد. جالب تر اين كه حتي خودروسازي وجود دارد كه براي توصيف يك آپشن، سه تا چهار اصطلاح مختلف را به كار مي گيرد.

«گزارش هاي مصرف كنندگان» به كمك شوراي ايمني ملي، جي دي پاور و انجمن خودروي آمريكا 19 نام خاص براي سيستم هاي ايمني و كمك به راننده شناسايي وتدوين كرده است كه در پنج دسته بندي مرتب شده اند: كمك به كنترل راننده، هشدارهاي برخورد، مداخله در جلوگيري از برخورد، كمك به پارك خودرو و ساير سيستم هاي كمك به راننده. واضح است كه برخي از اين گروه ها از ديگري مهم ترند، اما استانداردسازي نامگذاري مثل «هشدار نقطه كور»، ترمز اضطراري خودكار و دوربين براي ديد دور تا دور، از جمله مواردي است كه بايد همه به راحتي كاركرد و مفهوم آن را درك كنند.

حمايت وزارت حمل ونقل آمريكا از چنين اقدامي براي خودروسازان الزام ايجاد نمي كند، و از لحاظ قانوني آنها ملزم به استفاده از چنين استانداردي نيستند. اما هدف اصلي از اين اصطلاحات استاندارد شده سهولت به كارگيري نام و كاركرد سيستم هاي جديد هم در بين كاركنان صنعت خودرو و هم در بين خبرنگاراني است كه مي خواند يك سيستم جديد و كاركردهاي آن را معرفي نمايند. اگر به جزئيات بيشتري علاقه داريد و به زبان انگليسي هم آشنايي داريد به اين لينك Consumer Reports مراجعه كنيد.

منبع: Motor1