پایگاه اطلاع رسانی سایپا نیوز

تاریخ: 02 مرداد 1399
سازوكار داخلي سازي در صنعت خودرو 8/ عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

هدف مجلس ريل گذاري در مسير پيشرفت و ترقي صنعت است/ به جوانان متخصص و ظرفيت هاي داخلي اهميت دو چندان بدهيد / مجلس در تلاش است تا با حمايت از توليد داخل در راستاي تحقق جهش توليد گام بر دارد

به گزارش سايپانيوز، بهروز محبي نجم آبادي با تأكيد بر ضرورت حمايت از نسل جوان و متخصص كشور با هدف افزايش داخلي سازي در صنعت خودرو، گفت:  باعث افتخار است كه 4 هزار شركت دانش بنيان در كشور وجود دارد و نيروهاي متخصص و جوانان با انگيزه در اين شركت ها مشغول كار هستند تا بدون وابستگي به دانش خارج از مرزها، نيازهاي داخلي را مرتفع كنند.

وي افزود: امروز داخلي سازي قطعات خودروسازان يكي از مسائل مهمي است كه مي بايست با برنامه ريزي كارشناسي شده و استفاده از ظرفيت هاي داخلي به آن توجه كرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي حمايت از شركت هاي دانش بنيان و قطعه سازان داخلي را برگ برنده خودروسازان دانست و گفت: براي پايان دادن به وابستگي به خارج از مرزها و جلوگيري از خروج ارز از كشور مي بايست به جوانان متخصص و ظرفيت هاي داخلي اهميت دو چنداني داد و با حمايت از آنها در مسير پيشرفت گام برداشت.

وي افزود: اعتماد، برنامه ريزي كارشناسي شده و در اختيار قرار دادن امكانات مالي و غير مادي به شركت هاي واجد شرايط داخلي در جهت بومي سازي قطعات، مي تواند كمك شاياني به خودروسازان در شرايط تحريم داشته باشد و مانع از كاهش تيراژ توليد و افزايش داخلي سازي شود.

نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي عدم صدور نفت را بهترين فرصت در جهت خودكفايي داخلي دانست و گفت: فرصت هاي طلايي را نبايد به سهولت از دست داد و قطعا در بخش توليد و صنعت نيز تبديل تهديد ها به فرصت مي تواند موجب رشد و شكوفايي در اين حوزه شود و مجلس نيز در تلاش است تا با حمايت از توليد داخل در راستاي تحقق جهش توليد در كشور گام بردارد.

وي افزود: حمايت از بخش خصوصي توسط سياست گذاران و آموزش اين بخش در جهت اعتماد سازي مي تواند زمينه ساز توسعه و بهره مندي كشور از ظرفيت هاي داخلي شود.