(آرشیو ماه تیر 1399)

تاثیر مستقیم رکود تورمی و رشد نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو

تاثیر مستقیم رکود تورمی و رشد نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو

  • 07 تیر 1399
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: درگیری اقتصاد ایران با رکود- تورمی و افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو در بازار را رقم زده است.