سايپا نيوز
هنوز زمان توقف توليد پرايد فرا نرسيده است
شنبه 30 بهمن 95
سايپا پرس يكي از شركت هاي استراتژيك صنعت خودرو خواهد شد
آغاز فروش نوروزي محصولات گروه سايپا
اقدامات مناسب سايپا در افزايش كيفيت
سايپا در انعقاد قراردادهاي خود هوشمندانه عمل كرده است
توليد و عرضه خودروهاي تجاري در سايپاديزل نويدبخش آينده اي روشن است
گزارش تصويري/ بازديد وزير صنعت ، معدن و تجارت از غرفه گروه سايپا در نمايشگاه خودرو تهران
گزارش تصويري بازديد معاون وزير صنعت از غرفه سايپا
بازديد مديرعامل گروه سايپا از نمايشگاه خودرو تهران
صفحه بعد - نسخه اصلی