• 14 شهریور 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10050

خودروهايي كه استاندارد را رعايت نكنند شماره نمي‌شوند

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: همه خودروهاي توليد داخل از اول مهرماه امسال ملزم به رعايت استانداردهاي 51 گانه هستند.

به گزارش سايپا نيوز نظام الدين برزگري در مصاحبه با خبر راديو افزود: از توليد خودروهايي كه اين استانداردها را ندارند ، جلوگيري مي شود.

وي گفت: ‌با ابلاغ قانون الزام رعايت استانداردهاي51 گانه خودروسازي در اول ارديبهشت ماه ، اغلب خودروسازان استانداردها را رعايت كرده اند و اين استانداردها فقط درتعداد محدودي از خودروهاي توليد داخل رعايت نشده است.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران افزود: در برنامه ريزي صورت گرفته، مقرر شده است از اول مهر از شماره گذاري خودروهايي كه اين استانداردها را رعايت نكنند، جلوگيري شود.

 وي خودروهايي را كه تاكنون تعدادي از استانداردهاي51 گانه را رعايت نكرده اند شامل پژو روآ ، پژو 405، پرايد141، ون كاروان و پرايد صبا اعلام كرد و افزود: خودروسازان تا پايان شهريورماه براي رعايت استانداردهاي يادشده در اين خودروها مهلت دارند.

 

سایر اخبار