• 27 شهریور 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10092

شركت سايپا يدك هتك حرمت به قرآن كريم را محكوم كرد

مديريت ارتباطات شركت سايپا يدك با انتشار بيانيه اي هتك حرمت به قرآن كريم را محكوم كرد.

به گزارش سايپا نيوز در اين بيانيه آمده است : پرسنل  شركت سايپا يدك اقدام موهن تعدادي از عناصر افراطي در جامعه غربي كه احساسات بيش از يك ونيم ميليارد مسلمان در جهان را جريحه دار كرد محكوم نموده و از جامعه جهاني انتظار دارد تا ضمن محكوميت اين اقدام شنيعانه، مسببان اصلي اين فاجعه بزرگ را به سزاي اعمال خود برساند.
در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده است:ما با اتكا به دين مبين اسلام ، همه اديان الهي را چراغي براي هدايت و بهروزي بشر مي دانيم و براين باوريم كه حوادثي از اين دست توسط عده اي قليل، نمي تواند باعث تفرقه بين  اديان الهي شود.