• 01 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10104

داخلي سازي آغاز شد؛ خط توليد پلوس سال آينده به بهره برداري مي رسد

داخلي سازي آغاز شد؛ خط توليد پلوس سال آينده به بهره برداري مي رسد
مديرعامل مگاموتور با اعلام اينكه شركت مگاموتوردر حال ايجاد خط توليد وامكانات لازم براي ساخت و داخلي سازي پلوس در داخل كشور است گفت: با توجه به امكانات موجود در مگاموتور و رايزني هاي انجام شده با چند شركت، خط توليد پلوس از ابتداي سال 1390 در مگاموتور راه اندازي مي شود.

مديرعامل مگاموتور با اعلام اينكه شركت مگاموتوردر حال ايجاد خط توليد وامكانات لازم براي ساخت و داخلي سازي پلوس در داخل كشور است گفت: با توجه به امكانات موجود در مگاموتور و رايزني هاي انجام شده با چند شركت، خط توليد پلوس از ابتداي سال 1390 در مگاموتور راه اندازي مي شود.
به گزارش سايپانيوز ، مهندس محمد رضا روشني مقدم ، كه در جمع معاونين، مديران و مديران عامل شركت هاي همكار مگاموتور سخن مي گفت، افزود: مگاموتور گام جدي خود را براي داخلي سازي برخي از قطعات قواي محركه خودرو كه اكنون براي تامين آن به خارج از كشور وابستگي داريم آغاز كرده است.
وي با تاكيد بر اينكه تهديدها را به فرصتي براي ارتقاي محصول تبديل مي كنيم گفت: وضعيت كنوني كشور و فشارهايي كه به ما از جانب برخي كشورها اعمال مي شود، فرصتي را براي صنعت خودرو ايجاد مي كند كه همان فرصت اتكاي به خود و ساخت داخل كردن است، بنابراين بايد داخلي سازي را در برخي قطعات مانند ماژول هاي رگلاتور، ECU، انژكتور، دوگانه سوز و ABS آغاز و تهديدها را به فرصتي براي ارتقاي محصول تبديل كرد.
مديرعامل مگاموتور با اشاره به مباحث طرح شده در جلسات گذشته گفت: برنامه توسعه محصول يكي از برنامه هايي بود كه بر آن تاكيد شد، مي توان گفت در زمينه تدوين برنامه توسعه محصول براي نيازهاي گروه خودروسازي سايپا در بحث توسعه قواي محركه شروع شده كه در اين زمينه يك قرارداد با شركت FEV براي توسعه و ارتقاي موتورX100 امضا شده و دو قرارداد ديگر براي توسعه قواي محركه تيبا است كه دو نسل از اين موتور را توسعه خواهيم داد و در اين خصوص با دو شركت در حال رايزني هستيم.
وي با تاكيد بر ضرورت انجام اقدامات جدي براي توسعه فيزيكي، احداث و تجهيزسالن مونتاژ موتور تيبا گفت: تجهيزات راه اندازي خط مونتاژ موتور تيبا خريداري شده است و بايد براي آماده سازي و تجهيز اين خط بطور جدي كار شود.
وي از معاونين و مديران مگاموتور خواست تا  با استفاده از اختياراتي كه به آنها تفويض شده ضمن بهره گيري مناسب از توانمندي ها و ظرفيت هاي بدنه كارشناسي شركت، نسبت به روان سازي و سرعت بخشيدن به انجام امور و برنامه ها و تصميم هاي گرفته شده اقدام كنند.