• 01 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10105

اعضاي جديد هيات مديره شركت سايپا پيستون منصوب شدند

اعضاي جديد هيات مديره شركت سايپا پيستون منصوب شدند
مهندس محمدرضا روشني مقدم، مدير عامل شركت مگاموتور طي احكام جداگانه اي آقايان مهندس مجيد فهيمه اميري را به عنوان عضو هيات مديره و مهندس سهيل كريمي را به عنوان عضو موظف هيات مديره سايپا پيستون منصوب كرد.

مهندس محمدرضا روشني مقدم، مدير عامل شركت مگاموتور طي احكام جداگانه اي آقايان مهندس مجيد فهيمه اميري را به عنوان عضو هيات مديره و مهندس سهيل كريمي را به عنوان عضو موظف هيات مديره سايپا پيستون منصوب كرد.

به گزارش سايپانيوز همچنين درجلسه معارفه اعضاي جديد هيات مديره، مهندس مجيد فهيمه اميري به عنوان رئيس و مهندس سهيل كريمي به عنوان نايب رئيس هيات مديره سايپا پيستون انتخاب شدند. در اين جلسه  كه با حضور مهندس مداحي مديرعامل، مهندس جلالي عضو موظف هيات مديره و مهندس نظيري پور عضو غير موظف هيات مديره سايپا پيستون برگزار شد، اعضاي هيات مديره ضمن بررسي مسائل شركت سايپا پيستون، به بررسي چالش ها، راهكارها و اهداف  پرداختند.

مهندس جلالي در خصوص برنامه هاي سايپا پيستون كه وظيفه توليد پيستون پرايد و نيسان را برعهده دارد با اشاره به كيفيت صد در صدي پيستون توليدي اين شركت ابراز اميدواري كرد كه با حضور آقايان فهيمه اميري و كريمي، شرايط توليد بهبود يافته و انحرافات احتمالي از بودجه اصلاح شود.

مهندس فهيمه اميري نيز با اشاره به صحبت هاي آقاي جلالي گفت: ما درهيات مديره بايد اثر بخشي، بهره وري و آگاهي پرسنل را ارتقا دهيم و با فعاليت فرهنگي سطح انتظارات كاركنان را با فعاليت آنها متعادل كرده و با شناخت گلوگاه ها، به حذف آنها اقدام كنيم و در نهايت شرايط را با توجه به اهداف از پيش تعيين شده بهبود بخشيم.