• 06 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10112

ايجاد صندوق كمك به زندانيان نيازمند و سيل زدگان پاكستاني

به گزارش سايپانيوز صندوقي تحت عنوان " كمك به آزادي زندانيان نيازمند " با هدف جمع آوري كمك هايي مالي براي آزادي زندانيان در شركت سايپا آذين تشكيل شد.

همچنين جمعي از مديران، كاركنان و پرسنل  شركت سايپا آذين به دنبال بيانات مقام معظم رهبري مبني بر كمك رساني به سيل زدگان پاكستاني ؛ يك روز حقوق و مزاياي خود را داوطلبانه به اين امر اختصاص دادند.

سایر اخبار