توفيقات كيفي محصولات شركت سايپاديزل در شش ماهه نخست سالجاري

قرار گرفتن محصولات FH,FM,MIDLUM در محدوده خيلي خوب و محصولات البرز، بادسان و فوتون توليدي شركت سايپاديزل در رده خوب، كه بر اساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران اعلام شد، افتخاري ديگر در عرصه كيفيت براي اين شركت رقم خورد.

به گزارش سايپا نيوز، اين شركت در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در مقوله كيفيت در بازديد تاريخي ايشان از توانمنديهاي صنعت خودرو ، حفظ و ارتقاء كيفيت را در تمام محصولات توليدي را دستور كار خود قرار داد .
در اين راستا، محصول البرز كه از اواسط سال 1388 از وضعيت  CBU (با نمره 217-) به توليد بصورت  CKD تغيير وضعيت داد، در اولين آديت انجام شده توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، نمره  78.2-   را كسب نمود و در آخرين آديت انجام شده در شش ماهه اول سال 1389 موفق به كسب نمره  52.3-  گرديد كه اين نمره بيانگر بهبود 25.9 امتيازي گرديده است.
اين گزارش مي افزايد: با كسب امتياز 23.7-  در محصول FM  كه طي چند سال اخير در بين خودروهاي تجاري بي سابقه بوده است، اين محصول بعنوان با كيفيت ترين محصول تجاري باري ، در بين خودروسازان سنگين كشور معرفي گرديد.
گفتني است، بر اساس اعلام شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ، شركت سايپاديزل از سال 1387 تاكنون، عنوان با كيفيت ترين توليدكننده خودروهاي تجاري در كشور را در اختيار دارد.