• 13 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10121

در معامله بلوكي سايپا سرمايه كارگران برباد نرفت

در اين معامله اتفاقاتي رخ داد كه جنبه اقتصادي معامله را تحت الشعاع قرار داد، اول اينكه در اواسط رقابت مجوزي براي حضور بنياد شهيد و وزارت رفاه جهت دريافت رد ديون دولتي در رقابت صادر شد كه تاكنون سابقه نداشته است، اين مجوز در تاريخ سيزدهم تير ماه صادر شده ولي تا 22 تيرماه ابلاغ نشده بود كه با ابلاغ مصوبه اين دو نهاد حاضر بودند براي دريافت مطالبات خود از دولت حتي اين بلوك را با قيمت بالاتري خريداري كنند و هيجان از اين نقطه وارد رقابت شد. در ضمن زماني كه كنسرسيوم سيمكو در قيمت 495 تومان برنده شد شركت بورس با تخطي از قوانين اعلام برد در رقابت را علني نكرد كه حتي منجر به شكايت كنسرسيوم از شركت بورس شد.

جناب آقاي حسين پناه پس از اعلام برنده شدن سرمايه گذاري كاركنان سايپا در معامله بلوك 18 درصدي سايپا با قيمت 846 تومان اغلب كارشناسان اظهار مي كردند كه اين معامله در ابعاد اقتصادي انجام نشده است اما هيچ پاسخي از سوي سرمايه گذاري كاركنان سايپا به بازار نشد نظر شما در اين خصوص چيست ؟

شايد اين حرف شما درست باشد اما دليل عدم پاسخگويي به اين انتقادها يا اظهار نظرها عدم وجود دليل اقتصادي نبود بلكه پيچيدگي هاي معامله باعث شده بود كه در آن مقطع بهترين استراتژي سكوت باشد تا كار به نتيجه دلخواه برسد و بعد مسائل روشن شود مثل همين الان كه قرار است شما در جريان قرار بگيريد.

 يعني كارگران يا سهامداران شركت نبايد از اطلاعات خبردار شوند؟

اصلاً اينطور نيست ، كارگران و سهامداران به عنوان سرمايه هاي اصلي شركت بايد در جريان قرار بگيرند اما اطلاع رساني به آنها بايد در فضاي عمومي شكل بگيرد و اگر اطلاعات در فضاي عمومي منتشر مي شد به نوعي قدرت رقابتي كنسرسيوم در قبال ديگران و استراتژي خريد ايشان عقيم مي ماند.

 خوب اگر امكان دارد يك بار جريان خريد بلوك سايپا را توضيح دهيد؟

حتماً، در ابتداي كار سرمايه گذاري سايپا با برآوردهاي كارشناسي و انتخاب كارگزاري مفيد قصد داشت در معامله حضور داشته باشد اما زماني كه گروهي از قطعه سازان با سرمايه گذاري كاركنان سايپا (سيمكو) تشكيل كنسر سيوم دادند و كارگزاري عمران فارس هم از سوي آنها مأمور به رقابت در معامله شد، مقرر گرديد براي جلوگيري از هيجان كاذب كارگزاري مفيد از طرف شركت سرمايه گذاري سايپا وارد رقابت نشود و اگر جايي حس شد كه نياز به حضور در رقابت است تنها دخالت كند پس در اين معامله سرمايه گذاري سايپا نقش مستقيم نداشت.

خوب چرا هيچ وقت اعلام نشد كه سرمايه گذاري كاركنان سايپا با همراهي يك كنسرسيوم در معاملات حضور دارد؟

نه اينگونه نيست از ابتداي رقابت تا زماني كه قيمت بلوك سايپا به مرز 495 تومان رسيد كه (سيمكو) هنوز هم مدعي است در آن قيمت برنده معامله شده و شركت بورس تخلف كرده و پايان رقابت را اعلام نكرده است هيچگاه اعلام نشد كه سيمكو در قالب كنسرسيوم وارد رقابت شده ولي از آن تاريخ به بعد اعضاي كنسرسيوم به شركت بورس طي نامه رسمي اعلام شدند و حتي درصد مشاركت آنها هم اعلام شد.

اين اطلاعات هيچ گاه توسط شركت بورس و سيمكو به صورت رسمي افشا نشد و فعالان بورس از اين موضوع مطلع نبودند.

بله اطلاعات رسانه اي نشد اما در همين مدت زمزمه هاي آن در بورس وجود داشت و مي شد حدس زد كه سيمكو به تنهايي وارد گود نشده است. در بعضي خبرها اعلام شد كه مديران كاركنان سايپا نصف سرمايه كارگران را بر باد دادند و من با اين جمله اصلاً موافق نيستيم چون اولاً سيمكو حدود 4 درصد از 18 درصد بلوك سايپا را مشاركت خريد كرده بود و اگر با فرض محال ضمانتنامه 17 ميليارد توماني ضبط شود تنها درصد كمي سهم سيمكو خواهد بود ولي آن ها كل 17.5 ميليارد تومان را به پاي اين شركت نوشته اند و حتي در صورت عدم قطعيت معامله نيز منافعي نصيب سرمايه گذاري كاركنان مي شود. در اين معامله اتفاقاتي رخ داد كه جنبه اقتصادي معامله را تحت الشعاع قرار داد، اول اينكه در اواسط رقابت مجوزي براي حضور بنياد شهيد و وزارت رفاه جهت دريافت رد ديون دولتي در رقابت صادر شد كه تاكنون سابقه نداشته است، اين مجوز در تاريخ سيزدهم تير ماه صادر شده ولي تا 22 تيرماه ابلاغ نشده بود كه با ابلاغ مصوبه اين دو نهاد حاضر بودند براي دريافت مطالبات خود از دولت حتي اين بلوك را با قيمت بالاتري خريداري كنند و هيجان از اين نقطه وارد رقابت شد. در ضمن زماني كه كنسرسيوم سيمكو در قيمت 495 تومان برنده شد شركت بورس با تخطي از قوانين اعلام برد در رقابت را علني نكرد كه حتي منجر به شكايت كنسرسيوم از شركت بورس شد .

خوب شما مي توانستيد به رقابت ادامه ندهيد و شكايت خود را به هيأت داوري اعلام كنيد.

بله اما با مشورتي كه با مشاورين حقوقي انجام شد بهتر بر آن ديديم كه در ادامه رقابت شركت كنيم و پس از اعلام برنده شدن نسبت به طرح شكايت اقدام كنيم چون در اين صورت يا كنسرسيوم در هيأت داوري محق شناخته مي شود و سهم به قيمت 495 تومان به ايشان واگذار مي شود كه قيمت مناسبي است و يا شركت بورس محق مي شود كه توان مذاكراتي كنسرسيوم افزايش مي يابد.

اما گروه بهمن كه در ابتداي معاملات رقيب شما براي خريد بلوك سايپا بود.

بله اما هدف قيمتي آنها پايين تر از اعدادي بود كه بعداً مورد رقابت واقع شد و به خاطر همين كنسرسيوم گروه بهمن ، سرمايه گذاري ملي و شستا در اواسط معاملات از ادامه رقابت انصراف دادند يا به عبارتي جديت گروه سرمايه گذاري كاركنان سايپا در رقابت باعث شد آنها كنار بكشند و حتي به فكر فروش بلوك تحت مديريت خود بيافتند.

پس به طور مشخص هدف شما از خريد بلوك 846 توماني سايپا ترغيب ديگران به فروش سهام خود بود.

نه بطور كامل ،كنسرسيوم قصد داشته و دارد كه از شركت بورس براي عدم رعايت قوانين شكايت كند و اگر الان هم بلوك را به قيمت 495 تومان واگذار كنند خريدار آن هست. در ضمن كنسرسيوم چنين هدفي نداشت اما در فرايند عمليات چنين رخدادي بروز نمود و كنسرسيوم از اين فرصت استفاده نمود ، به عبارت ديگر كنسرسيوم توانست تهديد را به فرصت تبديل نمايد.

پس ابطال معامله را توجيه مي كنيد؟

ابداً اين توجيه نيست و كنسرسيوم قصد ابطال معامله را نداشته و ندارد بلكه كنسرسيوم در جايي تهديد مي شد كه اين تهديد را به فرصت تبديل كرد.

 

در حال حاضر كنسرسيوم خريدار بلوك 18 درصد خصوصي سازي به همان قيمت 846 تومان است اما به شرطي كه اقساط 12 ساله شود و پيش پرداخت هم 5 درصد محاسبه شود يعني اين امتياز در مقابل فروش سهم به قيمت 846 تومان به جاي 495 داده شود.

 

دقت كنيد سهم 846 توماني را با قيمت 480 تومان خريدن يعني 366 تومان ارزانتر از قيمت قبلي و اگر 17.5 ميليارد تومان را بر اين تعداد سهام خريداري شده (35 درصد دو بلوك سايپا و تأمين اجتماعي) تقسيم كنيم قيمت هر سهم براي كنسرسيوم 485 تومان تمام شده است كه بسيار ذي قيمت است.

يعني در حال حاضر شما )كنسرسيوم) احساس برد كنسرسيوم در اين معامله را داريد؟

بله كنسرسيوم يكي از نقدشونده ترين و سود سازترين شركتهاي بورس تهران را تحت مديريت خود آورده است زيرا با 33.4 درصد خريد بلوكي انجام شده كه به همراه 8.6 درصدي سرمايه گذاري رنا و 4.7 درصدي سرمايه گذاري سايپا در شركت سايپا مجموع سهام حدود 47 درصد مي رسد و اين بسيار ارزشمند است مضاف بر آنكه قيمت خريد هم مناسب مي باشد.