• 18 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10125

ارائه مطالب قابل اجرا دستاورد بزرگ تالار گفت و گو و انديشه سايپا است

ارائه مطالب قابل اجرا دستاورد بزرگ تالار گفت و گو و انديشه سايپا است
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي تاكيد كرد: تالار گفت و گو و انديشه مديريت ارتباطات گروه خودروسازي سايپا روشي نوين به منظور ارائه نظرات كارشناسان و صاحب نظران صنعت خودرو است.

دكتر محمدرضا قنبري در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سايپانيوز گفت: در تالار گفت و گو موضوعات حياتي مرتبط با صنعت خودرو جمع آوري و در اختيار مديران ارشد صنعت خودرو كشور و افكار عمومي جامعه قرار مي گيرد.
وي اظهار داشت: در اين مباحث كارشناسي، موضوعاتي از قبيل ميزان تعرفه هاي واردات خودرو، نقش خودروسازان در زمينه تربيت نيروي انساني، افزايش درصد توليد، تلاش جهت جلب نظر مشتريان، افزايش كيفيت و كاهش قيمت، و تلاش جهت افزايش بهره وري مورد نقد و بررسي قرار مي گيرند.
قنبري افزود: چگونگي دستيابي به راهكارهايي با هدف جلب نظر مجلس شوراي اسلامي در حوزه نرخ تعرفه هاي واردات خودرو و قرار دادن خودروسازان در مسير كاهش هزينه ها و عدم آسيب پذيري آنان در مقابل كاهش    تعرفه هاي واردات از مباحث مطرح شده در تالار گفت و گو و انديشه است.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دانشگاه به عنوان منتقد صنعت خودرو و مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار در اين حوزه در يك جا مي توانند به بيان نقطه نظرات خود در خصوص صنعت خودروسازي بپردازند.
وي دستاورد مهم تالار گفت و گو و انديشه را ارائه مطالب قابل اجرا دانست.
قنبري در خاتمه گفت: تالار گفت و گو و انديشه مديريت ارتباطات سايپا ابتكاري ماهرانه در جهت اهداف خودروسازان، قطعه سازان، صاحب نظران و كارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه نظرات اقشار مختلف را به صورت يك جا بيان مي كند.

 

سایر اخبار