وانت زامياد بيش از 30مورد از استانداردها را اخذ كرد

وانت زامياد بيش از 30مورد از استانداردها را اخذ كرد
وانت شركت زامياد عليرغم ظاهر قديمي خود، از نظر تكنولوژي و دارا بودن استانداردهاي 55 گانه محصولي به روز است. احمد رضا چاوشي معاونت توسعه و تحقيقات مهندسي شركت زامياد در خصوص اخذ استانداردهاي 55 گانه اظهار داشت: فعاليتهاي گسترده اي از دو سال گذشته در جهت پياده سازي استانداردهاي 55 گانه بر روي خودرو مذكور انجام شده كه طي اين اقدامات صورت گرفته بيش از 30 مورد از استانداردهاي 55گانه، شامل وانت زامياد اخذ گرديده است.

به گزارش سايپانيوز وي افزود: از اقدامات انجام شده مي توان به تغييرات عمده برخي از قطعات در راستاي استانداردهاي 55گانه، ازجمله چراغ هاي جلو و عقب، راهنماي جانبي، مجموعه سپر، بوق، جلو آمپر و بخش هاي ديگر اشاره داشت.
چاوشي خاطر نشان كرد: كليه آزمونهاي استاندارد انجام گرفته و مجوز آن براي شركت بازرسي مهندسي ايران  IEI و موسسه استاندارد و تحقيقات ايران ارسال شده است و  براي كسب دو استاندارد ديگر به علت عدم وجود تجهيزات لازم در كشور، خودرو به خارج از كشور فرستاده شده تا آزمايشات لازم در اين خصوص صورت گيرد.
وي در خصوص تامين قطعات بهينه سازي شده در راستاي استانداردهاي 55 گانه اظهار داشت: قطعات بهسازي شده در قالب استانداردها 55 گانه توسط شركتهاي تامين كننده قطعات صورت پذيرفته و در حال جاري سازي در خطوط توليد مي باشد.
معاونت توسعه و تحقيقات مهندسي شركت زامياد درخصوص افزايش ايمني خودرو توليدي اين شركت در جهت استانداردهاي 55گانه افزود: به منظور افزايش ايمني وانت هاي توليدي شركت زامياد، سيستم ترمز و اكسل جلو تعويض گشته و استانداردECE-R13  اجرايي شده است.

وي بيان داشت: در خصوص كيسه ايمني هوا  با توجه به عدم نياز نصب ايربگ بر روي خودروهاي گروه N2، مطالعات اوليه و مدل سازي در خصوص نصب ايربك بر روي وانت زامياد در حال انجام است تا ايمني وامنيت خودرو هاي توليدي اين شركت هرچه بيشتر بالارود .
چاوشي در انتها افزود: خودرو وانت توليدي شركت زامياد عليرغم ظاهر قديمي خود از نظر تكنولوژي و دارا بودن استانداردهاي 55 گانه محصولي به روز است؛ در اين راستا مي توان به نصب موتور ديزل برروي وانت هاي زامياد اشاره داشت كه با توجه به افزايش قدرت موتور، آلايندگي كمتري را به نسبت موتورهاي بنزيني دارا بوده و قدمي موثر در جهت حفظ محيط زيست است.

سایر اخبار