• 24 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10146

جشن بزرگ سالمندان با همكاري سايپا كاشان برگزارشد

به مناسبت فرارسيدن 20 مهر روز اسكان معلولان و سالمندان جشن بزرگ سالمندان كاشان با همكاري اداره بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي و شركت توليد خودرو سايپا كاشان در مجموعه ورزشي شهيد ناصرفكري كاشان برگزار شد كه با استقبال گسترده عمومي مواجه شد.

به گزارش سايپانيوز اين مراسم كه با حضور بيش از دو هزار نفر از سالمندان كاشان همراه بود به منظور تكريم جايگاه سالمندان، فرهنگ سازي وضعيت آنان وآمادگي دستگاهها جهت برنامه ريزي اقتصادي، سياسي، اجنماعي و فرهنگي جهت اين قشر آسيب پذير  وتوجه و درك خانواده ها نسبت به آنها برگزار شد.
در اين مراسم ضمن اجراي برنامه هاي شاد و مفرح، موسيقي سنتي، نمايش طنز و اهداي جوايز، از20 سالمند منتخب مسابقات قرآني، پرستاران نمونه مراكز سالمندان شهرستان كاشان و همچنيني خادمين و زحمت كشان مراقبت و نگهداري از سالمندان تجليل بعمل آمد.  

سایر اخبار