• 29 مهر 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10161

گزارش تصويري /كسب جايزه صادر كننده نمونه توسط سايپا

شركت سايپا موفق شد به عنوان تنها خودروساز ايراني براي چهارمين بار جايزه صادركننده نمونه سال را از آن خود كند .