• 02 آبان 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10166

رشد همه جانبه توليد قواي محركه و كاهش چشمگير توقف خط توليد

رشد همه جانبه توليد قواي محركه و كاهش چشمگير توقف خط توليد
سايپانيوز: معاونت برنامه ريزي و لجستيك مگاموتور با انتشار عملكرد 6 ماهه اول اين شركت در سال 1389، از رشد همه جانبه توليد محصولات و كاهش چشمگير97 درصدي توقف خطوط توليدي خودرو سازان، به دليل افزايش كيفي و كمي محصولات مگاموتور خبر داد.
معاونت برنامه ريزي و لجستيك مگاموتور با انتشار عملكرد 6 ماهه اول اين شركت در سال 1389، از رشد همه جانبه توليد محصولات و كاهش چشمگير97 درصدي توقف خطوط توليدي خودرو سازان، به دليل افزايش كيفي و كمي محصولات مگاموتور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي، مهندس امير صادقي معاون برنامه ريزي مگاموتور گفت: مقايسه توليد موتور پرايد در 6 ماه نخست سال 1389 نسبت به سال گذشته نشان مي دهد كه با توليد 291 هزار و 726 دستگاه، 16  درصد رشد توليد داشته ايم. در زمينه توليد گيربكس پرايد نيز نرخ رشد نسبت به 6 ماهه مشابه سال قبل 12 درصد و ميزان توليد اين محصول در طول 6 ماه اول سال جاري 280 هزار و 490 دستگاه بوده است.
وي افزود: در زمينه توليد اكسل جلوي پرايد در مگاموتور، نرخ رشد 18 درصد و در زمينه توليد اكسل عقب، اين نرخ 15 درصد بوده است.
مهندس صادقي با اشاره به اينكه مگاموتور با 10 هزار و 752 دستگاه موتور ريو در طول اين 6 ماه، نرخ رشد 28 درصدي را نسبت به سال قبل تجربه كرده است گفت: در زمينه توليد اكسل عقب ريو نيز با توليد 10 هزار و 220 دستگاه شاهد نرخ رشد 21 درصدي بوده ايم.
وي افزود: در گروه محصولات نيسان، مگاموتور با توليد 19 هزار و 119 دستگاه موتور نيسان، مطابق برنامه توليد سال 1388 عمل كرده است. در بخش گيربكس نيسان با توليد 12 هزار و 741 دستگاه، حدود 6 برابر سال گذشته رشد توليد داشته ايم. در بخش اكسل جلوي نيسان، با توليد 24 هزار و 12 دستگاه، رشد 11 درصدي  و در توليد اكسل عقب نيز با توليد 17 هزار و 612 دستگاه، 9 درصد كاهش توليد نسبت به مدت مشابه سال قبل، داشته ايم. كاهش توليد نيسان مطابق با برنامه اعلام شده از سوي زامياد بوده و در شش ماه دوم با افزايش توليد، رشد قواي محركه نيسان را نسبت به سال 88 پيش بيني مي كنيم.
معاون برنامه ريزي و لجستيك مگاموتور در ادامه افزود: در زمينه موتور تندر 90 در 6 ماه اول سال جاري، 8 هزار و 352 دستگاه توليد داشته ايم كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 53 درصد رشد نشان مي دهد. به غير از اكسل عقب نيسان، ما در توليد همه محصولات رشد داشته ايم.
وي درباره دلايل و زمينه هاي افزايش توليد در 6 ماه نخست سال جاري گفت: علت اين رشد در درجه اول ظرفيت زنجيره تامين مگاموتور است -كه خوشبختانه از ظرفيت مناسبي برخوردار است- و برنامه ريزي خوبي انجام شد تا بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم. دليل مهم ديگر اين است كه در سال 1389 توفقات خطوط توليد مشتريان ما در سايپا، پارس خودرو و زامياد نسبت به 6 ماه اول سال 1388 بسيار كمتر بوده و مي توان گفت مگاموتور جهش قابل توجهي در كاهش توقفات خطوط توليد مشتريان خود داشته است.
مهندس صادقي با اشاره به بهبود 97 درصدي توقف خطوط مشتريان مگاموتور و كاهش چشمگير توقف خطوط در سايپا، پارس خودرو و زامياد به دليل كيفيت بهبود يافته محصولات و به موقع رسيدن محصولات گفت: اين توفيق حاصل تلاش هاي همكاران مگاموتور در معاونت توليد، تامين، بازرگاني، تضمين كيفيت و غيره است. تلاش هاي همكاران در اين   بخش ها باعث شده تا ما امسال توليد بسيار خوب و توفقات خطوط بسيار كمي داشته باشيم.
وي تصريح كرد: برنامه ريزي مناسب در زنجيره تامين براي استفاده از ظرفيت هاي بالقوه در اين زمينه وهمكاري و همدلي معاونت هاي مختلف، باعث بهبود عملكرد در 6 ماه اول شد.
صادقي در ادامه با اشاره به اقدامات معاونت برنامه ريزي و لجستيك گفت: دقت عمل در دو حوزه برنامه ريزي توليد و برنامه ريزي تامين قطعات در قابل اجرا بودن برنامه ها بسيار موثر است. درواقع صحت و دقت برنامه مي تواند در ميزان توليد انجام شده موثر باشد.
وي افزود: مقوله بعدي، بحث پيگيري، اجرا و نظارت بر برنامه ها است كه در اين زمينه در 6 ماهه اول تلاش هاي زيادي انجام شده است. هشدارهاي به موقعي معاونت هاي ذيربط داده شد تا از انحرافي كه پيش بيني  مي كرديم و ممكن بود به وقوع بپيوندد، جلو گيري شود. اين هشدارهاي به موقع، كمك كرد كه اقدامات پيشگيرانه براي توقف خط و كمبود قطعات انجام شود.
وي با اشاره به اينكه از ماه چهارم امسال دامنه تحريم ها عليه ايران افزايش يافته و دامن صنايع را گرفته است گفت: غلبه بر مشكلات ناشي از تحريم، همت و تلاش مضاعف مي طلبد. كل كشور دچار تحريم و به تبع در بخش خودرو سازي هم مشكلاتي ايجاد شده است اما تحريم ها باعث شد تا ما هم تلاشمان را چند برابر كنيم و به سمت توليد داخل پيش رويم و در واقع تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم.
با توجه به همت مديريت ارشد شركت و تلاشي كه در همه بخش هاي مگاموتور وجود دارد، با وجود اين تحريم ها مطابق برنامه پيش خواهيم رفت و به اهدافمان نيز خواهيم رسيد.

سایر اخبار