• 02 آبان 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10168

معاون طرح و برنامه مگاموتور منصوب شد

معاون طرح و برنامه مگاموتور منصوب شد
طي حكمي از سوي مهندس محمد رضا روشني مقدم مدير عامل مگاموتور، مهندس سياوش همايون به سمت معاونت طرح و برنامه اين شركت منصوب شد.
طي حكمي از سوي مهندس محمد رضا روشني مقدم مدير عامل مگاموتور، مهندس سياوش همايون به سمت معاونت طرح و برنامه اين شركت منصوب شد.
به گزارش سايپانيوز ، معاونت طرح و برنامه درساختار جديد مگاموتور، با ادغام مديريت فناوري اطلاعات، مديريت برنامه ريزي استراتژيك، مديريت كنترل پروژه و مديريت سازمان و روش ها تشكيل شده است.
مهندس روشني مقدم در جلسه معارفه معاون طرح و برنامه مگاموتور با اشاره به اينكه اولين گام در تجديد ساختار مگاموتور تشكيل اين معاونت بوده است گفت: 4 حوزه فناوري اطلاعات، برنامه ريزي استراتژيك، كنترل پروژه و سازمان و روش ها از بخش هاي اصلي اين معاونت است و ما مطالعات محتوايي در اين بخش ها را انتظار داريم.
وي افزود: اين معاونت در واقع سازمان دهنده نرم افزار فكري مگاموتور است. توسعه شبكه IT و توان پاسخگويي به نيازهاي معاونت ها و بخش هاي مختلف شركت در اين بخش، مطالعات،كاوش ها و پايشگري كلان در حوزه هاي اقتصادي و صنعتي مرتبط با فعاليت هاي مگاموتور و بويژه پيگيري تحولات محيطي و تدوين استراتژي صحيح به تناسب اين تغييرات، يكپارچگي و تمركز پروژ ه ها، زمان بندي، مديريت هزينه و ... از مسايل جدي است كه بايد در اين معاونت پيگيري شود.
وي افزود: تجميع ساختار سازمان از مسائل مهمي است كه به آن نياز داريم و بايد اين مسئله به شكل جدي تري پيگيري شود.
مهندس روشني مقدم تصريح كرد: مطالعات كلان در حوزه هاي مختلف محيط كسب و كار مرتبط با مگاموتور، از وظايف اين معاونت است.
وي با اشاره به سوابق مهندس همايون در شركت هاي سايپا، ايران خودرو و ساپكو، ايشان را فردي اخلاق مدار و شايسته براي تصدي اين مسئوليت دانسته و براي وي در مسئوليت جديد آرزوي توفيق كرد.
مهندس همايون نيز در اين جلسه، يكپارچگي فعاليت ها را از مهمترين اهداف خود و دلايل تشكيل اين معاونت عنوان كرد و گفت: از آنجا كه حوزه هاي اين معاونت در ارتباط با همه بخش هاي مگاموتور است، از همه معاونت ها و بخش ها تقاضاي همكاري داريم و دستمان را براي مشاركت به سمت آنها دراز مي كنيم.
<