اخذ استاندارد يورو5 توسط كاميون ملي موجب اطمينان از كيفيت اين محصول شده است

اخذ استاندارد يورو5 توسط كاميون ملي موجب اطمينان از كيفيت اين محصول شده است
سايپانيوز: رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از تلاش مديران گروه خودروسازي سايپا در توليد محصولات باكيفيت و قيمت مناسب قدرداني كرد و گفت: با نظارت و كنترل در اين دو بخش، رضايت مصرف كنندگان همانند گذشته جلب شود.

به گزارش سايپانيوز مهندس سيد حسين هاشمي در مراسم رونمايي از نخستين كاميون ملي كه در شركت سايپاديزل برگزار شد، گفت:  در خصوص كيفيت كاميون توليد شده نگراني هايي داشتيم كه با توضيحات كامل مدير عامل سايپاديزل در خصوص كيفيت اين محصول و داشتن استاندارد يورو5 دغدغه ها برطرف شد.
وي با اشاره به سخنان مدير عامل سايپاديزل در خصوص طراحي اين محصول ملي در داخل كشور گفت: داشتن دانش طراحي نشان دهنده اين است كه ما جهت توليد و صادرات اين محصول نياز به مجوز كشورهاي خارجي نداريم و اين براي كشور ما افتخاري محسوب مي شود.
وي افزود: مجلس شوراي اسلامي به ارتقاي كيفيت و استاندارد محصولات توليدي خودروسازان اهميت زيادي مي دهد.
هاشمي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در خصوص اهميت ارتقاي كيفي خودروهاي توليدي گفت: در شرايطي كه كشور ما در تحريم و محدوديت قرار دارد بايد با توجه كامل به بحث ارتقا كيفيت، به موضوع صادرات بپردازيم.
وي با اشاره به موضوع هدفمند سازي يارانه ها گفت: بايد ضمن توجه به سه موضوع افزايش ايمني، كاهش مصرف سوخت و افزايش قدرت و سرعت جابجايي كالا در توليد خودروهاي تجاري، با شتاب بيشتر جايگزيني خودروهاي فرسوده را عملي كنيم.
وي با اشاره به قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي است گفت: همه اجزاي صنعت خودرو كشور بايد در خدمت اين قانون باشند و مطابق با آن عمل كنند.
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در خاتمه ضمن قدرداني از تلاش هاي مدير عامل شركت سايپاديزل، ايجاد فرهنگ رقابت سالم در حوزه توليد و ارتقاي كيفيت را دستاورد بزرگي براي اين شركت دانست و ابراز اميدواري كرد اين رويه در تمامي حوزه هاي صنعتي كشور ايجاد شود.