وانت زامياد، مقام دوم كيفيت

وانت زامياد، مقام دوم كيفيت
سايپانيوز: معاونت كيفيت شركت زامياد بيان كرد: اين شركت در راستاي ارتقا كيفيت محصولات، برنامه هاي خودرا با تمركز بيشتري پي خواهد گرفت.

به گزارش سايپانيوز محمد حسين زيبنده پور معاونت كيفيت زامياد به مناسبت روز كيفيت در خصوص ارتقا كيفي محصولات اين شركت  در ماه هاي گذشته اظهار داشت: با توجه به ديدار مقام معظم رهبري از نمايشگاه صنعت خودرو در ابتداي سال جاري و دستور وزير محترم صنايع و معادن و رياست هيات عامل سازمان گسترش در خصوص ايجاد جهش كيفي محصولات توليدي شركتهاي خودرو ساز ، زامياد در جهت ارتقاء كيفيت محصولات، برنامه ها و اقدامات كيفي خود را با تمركز بر بخش هاي شاسي و متعلقات ، بدنه ، قواي محركه در جهت ارتقاء رضايت مندي مشتريان، سازماندهي و اجرا نموده كه  در اين راستا  شركت زامياد به توفيقات قابل ملاحظه اي دست يافته است.
معاونت كيفيت شركت زامياد با اشاره به اجراي برنامه بهبود و ارتقا  كيفيت در اين شركت به ارائه گزارشي در اين خصوص پرداخت و بيان داشت:  با توجه به اجراي برنامه بهبود كيفيت بر روي انواع محصولات وانت زامياد، شاهد ارتقا كيفيت محصولات در اين شركت هستيم كه مي توان به وانت شوكا به عنوان وانت لوكس زامياد اشاره داشت كه بنا به گزارش و ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران طي هفت ماهه ابتداي سال 89 با كاهش تقريبي 8/32 امتياز منفي توانسته است در مقايسه با محصولات رقيب توليد شده در داخل كشور از رده كيفي C به +C ارتقاء يافته و هم اكنون در مقام دوم كيفي جاي گيرد.
زيبنده پور افزود: همچنين وانت زامياد از ابتداي سال 89 تا پايان مهر ماه نمره منفي محصول وانت تك سوز و دوگانه سوز زامياد خود را از 8/291 در پايان سال 88 به 2/257 در مهر ماه 89 رساند تا رده كيفي اين محصول از D به D+ ارتقاء يافته تا اين خودرو در جايگاه سوم قرار گيرد.
وي بيان داشت: از طرف ديگر نمره منفي وانت ديزل زامياد نيز از 8/268 در پايان سال 88 به 228 در پايان مهر ماه 89 كاهش يافته است كه ارتقاء سطح كيفي اين محصول را به سطح قابل قبولي رسانده و آن را در رده چهارم محصولات كيفي در بخش وانت قرار داده است.
معاونت كيفيت شركت زامياد در انتها افزود: خوشبختانه وضعيت كيفيت محصولات سنگين و نيمه سنگين زامياد طي سنوات گذشته تا كنون بسيار رضايت بخش بوده بصورتي كه انواع محصولات كاميون هاي توليدي زامياد و همچنين محصول ميني بوس آذر با توجه به سطوح كيفيت تعريف شده شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران به ترتيب در سطوح خيلي خوب و خوب تثبيت گرديده اند . اين در حالي است كه ميني بوس آذر از ابتداي توليد تا كنون در مقام اول كيفي در مقايسه با محصولات ديگر رقبا قرار گرفته است.

سایر اخبار