كسب بهترين نمره كيفي توسط ايران در بين شركاي جهاني ولوو

كسب بهترين نمره كيفي توسط ايران در بين شركاي جهاني ولوو
سايپانيوز: مدير كنترل كيفيت شركت سايپاديزل با تاكيد بر كسب عنوان با كيفيت ترين توليدكننده خودروهاي تجاري كشور توسط اين شركت در هفت ماهه نخست سال جاري گفت: با بسيج تمامي واحدهاي همكار در عرصه كيفيت، تمامي تلاش خود را براي حفظ اين عنوان به كار گرفته ايم.

به گزارش سايپانيوز نادر سلطاني در مراسم گراميداشت روز ملي كيفيت كه براي دومين سال متوالي در شركت سايپاديزل برگزار شد، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با پياده سازي سيستم هاي به روز كنترل كيفيت خودروهاي تجاري توانستيم سال گذشته با طراحي استراتژي كيفي شركت سايپاديزل و تحقق آن در سال جاري، شاخص هاي جديد كيفي  كه در برگيرنده زنجيره تامين تا خدمات پس از فروش است  را تعريف نماييم.

وي در ادامه با اشاره به اينكه كليه محصولات شركت سايپاديزل در ارزيابي هاي بعمل آمده توسط سازمان بازرسي كيفيت و استاندارد ايران در رده هاي خيلي خوب و خوب قرار گرفته اند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر كاميون هاي ولوو FM توليدي شركت سايپاديزل با كسب نمره كيفي (3/23-)، بهترين نمره كيفي تاريخ خودروهاي تجاري كشور را بدست آورده است، ضمن اينكه كاميون هاي ولوو FH و رنو ميدلام نيز با فاصله اي بسيار كم با اين محصول )نمره 8/23-( در رده هاي بعدي باكيفيت ترين خودروهاي تجاري قرار دارند.

سلطاني در ادامه از كسب چندين باره نمرات طلايي كيفي شركت هاي ولوو تراكس سوئد و رنوتراكس فرانسه توسط محصولات توليدي سايپاديزل خبر داد و گفت: مطابق با ارزيابي هاي صورت گرفته توسط اين دو شركت مطرح دنيا، توانستيم با كسب نمرات قابل توجه )4-( براي محصول ولوو FM  و (10-)  براي محصول رنو ميدلام، گامي اساسي در جهت كيفي سازي محصوات خود بر اساس معيارها و استانداردهاي جهاني برداريم.

 مدير كنترل كيفيت شركت سايپاديزل در خاتمه همچنين گفت: بر اساس اعلام رسمي شركت ولوو سوئد، شركت سايپاديزل توانست با كسب بهترين نمره ميانگين كيفي در جمع شركاي CKD كار اين شركت در سطح جهان، عنوان باكيفيت ترين خط توليد ولوو در جهان در سال 2010 را بدست آورد.