• 22 دی 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10402

سياست هاي كاهش آلايندگي و بهبود مصرف سوخت بايد بطور هماهنگ اجرا شود

سياست هاي كاهش آلايندگي و بهبود مصرف سوخت بايد بطور هماهنگ اجرا شود
سايپانيوز: معاون تحقيق و توسعه مگاموتور با اشاره به اهميت كاهش مصرف سوخت خودروها در شرايط هدفمندي يارانه ها و آلودگي هواي كلان شهرهاي ايران، بر لزوم اجراي هماهنگ سياست هاي بهبود مصرف سوخت و كاهش آلايندگي توسط خودروسازان و وزارتخانه هاي صنايع و نفت تاكيد كرد.

به گزارش سايپانيوز دكتر شهرام آزادي معاون تحقيق و توسعه شركت مگاموتور در آستانه برگزاري اولين همايش روش هاي كاهش مصرف سوخت خودرو و آشنايي با استانداردهاي يورو 4 كه از سوي اين شركت برگزار مي شود گفت: در سال هاي اخير موضوع انرژي و استفاده بهينه آن بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. وي گفت: از آنجا كه منابع سوخت هاي فسيلي محدود و از طرفي اين نوع سوخت ها آلاينده هستند، تمركز بر روش هاي كاهش مصرف سوخت و الزام به رعايت استانداردهاي آلايندگي اهميت بيشتري پيدا مي كند.
وي افزود: امروزه توسعه قواي محركه و استفاده از سوخت هاي جايگزين به منظور كاهش ميزان دي اكسيدكربن منتشره از خودروها در كانون توجه خودروسازان قرارگرفته كه كاهش مصرف سوخت و توليد گازهاي گلخانه اي متاثر از اين موضوعات است.
وي افزود: آلودگي شهرهاي بزرگ از طريق وضع استانداردهاي آلايندگي متناسب با شرايط، تامين سوخت متناسب با استانداردهاي مذكور در تمام جايگاه هاي سوخت حداقل 6 ماه زودتر از زمان اجباري شدن استاندارد، پايش دقيق خودروهاي موجود در كشور جهت همخواني با استانداردهاي مورد اشاره و حمايت از سرمايه گذاري درجهت توسعه محصولات جديد و به روزرساني خطوط توليد برطرف مي شود.

آزادي در خاتمه تصريح كرد: تا سوخت مناسب استاندارد يورو4 كه از سال 91 در كشور اجباري خواهد شد در جايگاه هاي سوخت كشور بصورت فراگير و گسترده در زمان مقرر تامين نگردد، كسب استاندارد يورو4 بي معنا و باعث از دست رفتن سرمايه هاي ملي خواهد بود و از سوي ديگر درصورت تامين سوخت، اگر كنترل ادواري منظم و دقيقي بر روي خودروهاي توليدي صورت نگيرد، مشكل آلودگي هوا حل نخواهد شد.