• 26 دی 1389
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10415

نمايند گي هاي رتبه يك گروه سايپا ركورد زدند

نمايند گي هاي رتبه يك گروه سايپا ركورد زدند
سايپانيوز: بر اساس ارزيابي سال 1389 شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران ، نمايندگي هاي رتبه يك گروه سايپا در ارتقاء به رتبه يك ركورد زدند.

به گزارش سايپانيوز مهندس حسن عموزاده مدير عامل سازمان خدمات پس از فروش سايپا (سايپا يدك) در گفت و گويي با اعلام اين خبر گفت: نتايج ارزيابي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از نمايندگي هاي شركت سايپا يدك (سال88-89) نشان مي دهد كه در مجموع  نمايندگي ها ي شبكه خدمات پس از فروش سايپا از لحاظ رتبه بندي به ركورد جديدي دست يافته اند .
وي افزود : شبكه نمايندگي هاي اين شركت در كليه شاخص ها ي ارزيابي ( شامل نيروي انساني ، تجهيزات ، فضاي فيزيكي و آراستگي ) نسبت به ارزيابي قبلي رشد قابل ملاحظه اي داشته اندكه در اين ارزيابي نمايندگي هاي شهرهاي سمنان ، آمل ، بابلسر ، كازرون ، نقده ، كرمانشاه ، رشت ، مراغه ، بوكان و اروميه به رتبه يك شبكه خدمات پس از فروش سايپا دست يافتند.
مهندس عموزاده خاطر نشان كرد: با توجه به اولويت اصل مشتري مداري در شبكه خدمات پس از فروش سايپا و سازوكارهاي فراهم آمده براي تحقق اين اصل ، شبكه خدمات پس از فروش سايپا بالاترين نمره را در بين ديگر شاخص ها بدست آورده است و اين شركت توانسته است با اجراي منظم همايش هاي آموزشي در استانها و تعامل سازنده با مديران و كاركنان نمايندگي ها و نظارت مستمر بر شبكه سطح كمي و كيفي آن را افزايش دهد كه با ادامه اين روند و با اجراي برنامه هاي جديد و ارائه خدمات كيفي قطعاً شاهد رشد ميزان رضايت مشتريان خواهيم بود.
 گفتني است شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران هر ساله  شبكه خدمات پس از فروش صنعت خودرو كشور را با  شاخص هاي نيروي انساني (سوابق آموزشي،تحصيلي وكاري)تجهيزات (عمومي ، ابزارمخصوص و بالابرها) شرايط محيطي (نظام آراستگي ، فضاي فيزيكي) و شاخص رضايتمندي مشتري مورد ارزيابي و پايش قرار مي دهد.