تحويل فوري كاميون البرز به مشتريان

تحويل فوري كاميون البرز به مشتريان
سايپانيوز: شركت سايپاديزل بر اساس تعهدات خود از هفته گذشته اقدام به تحويل كاميون البرز به مشتريان خود كرد.

به گزارش سايپانيوز مهيار عسگريان قائم مقام معاونت فروش شركت سايپاديزل در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سايپانيوز گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته ميان راهور ناجا و شركت سايپاديزل مجوز شماره گذاري كاميون البرز تمديد شده و تحويل اين خودرو به مشتريان آغاز شد.
وي اظهار داشت: شركت سايپاديزل تا پايان فروردين ماه كليه تعهدات خود در خصوص تحويل كاميون البرز به مشتريان را عملي خواهد كرد.
گفتني است مجوز شماره گذاري كاميون با چهار ماه تاخير صادر شده بود و به دنبال آن مشكلاتي براي اين شركت و مشتريان در خصوص انجام تعهدات صورت گرفت كه با مساعدت راهور ناجا مجوز شماره گذاري صادر شده و تا پايان فروردين ماه تحويل اين خودرو به مشتريان صورت خواهد گرفت.