طرح بازديد رايگان محصولات سايپا ديزل

طرح بازديد رايگان محصولات سايپا ديزل
شركت خدمات فني رنا در جهت رضايت مندي مشتريان خود اقدام به برگزاري طرح بازديد رايگان محصولات ولوو ، دانگ فنگ و فوتون نموده است.

از خدمات اين  طرح تعويض روغن و فيلترهاي اصلي با قيمت ويژه مي باشد.
اين طرح تا تاريخ 15/04/90 در كليه نمايندگيها ي مجاز شركت خدمات فني رنا در سراسر كشور اجرا خواهد شد .