آغاز اجراي طرح رايگان تعويض روغن و فيلتر محصولات سايپاديزل

آغاز اجراي طرح رايگان تعويض روغن و فيلتر محصولات سايپاديزل
سايپانيوز: شركت خدمات فني رنا در جهت رضايت مندي مشتريان خود اقدام به ارائه خدمات رايگان در زمان گارانتي به دارندگان محصولات شركت سايپا ديزل نموده است .

به گزارش سايپا نيوز در اين طرح دارندگان محصولات سايپا ديزل  در صورت استفاده از روغن و فيلترهاي اصلي از پرداخت اجرت تعويض روغن و فيلتر  معاف مي باشند. 
بر اساس اين گزارش اجراء اين طرح در كليه نمايندگيهاي مجاز شركت خدمات فني رنا در سراسر كشور تا پايان سال 90 ادامه دارد .
همچنين اين طرح به منظور آشنايي مشتريان با قطعات اصلي و تشويق آنان به  استفاده از اين قطعات مي باشد كه باعث طول عمر موتور مي شود .