• 14 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10728

محمد حسن گرمان مدير عامل شركت سايپايدك شد

سايپانيوز: مدير عامل گروه خودروسازي سايپا طي حكمي محمدحسن گرمان را به عنوان مدير عامل جديد شركت سايپا يدك منصوب كرد.

به گزارش سايپانيوز گرمان كه با حكم مهندس پوستين دوز جايگزين حسن عموزاده شده پيش از اين عضو هيات مديره و قائم مقام مدير عامل شركت سايپا يدك بوده است.
بر اساس اين گزارش وي كه برادر شهيد و از جانبازان جنگ تحميلي است طي دو دهه گذشته  در سمت هايي از قبيل مشاور مدير عامل گروه خودروسازي سايپا، مدير عامل شركت توليدي تيزرو، عضو هيات مديره شركت طراحي و ساخت قطعات ايران و مشاور مدير عامل شركت بهمن موتور، مدير عامل شركت ايران دوچرخ، قائم مقام مدير عامل شركت دوچرخه و موتور سيكلت سازي ايران، قائم مقام مدير عامل شركت گسترش خدمات پارس خودرو و مديريت آموزش شركت ايران خودرو  مشغول فعاليت بوده است.
شايان ذكر است با توجه به سابقه اي كه مهندس گرمان در طول دو دهه گذشته در بخش صنعت به خصوص تجربيات ارزشمندي كه در صنعت خودرو دارد انتظار مي رود ضمن ايجاد تحول در فعاليت هاي شركت سايپايدك به عنوان متولي خدمات پس از فروش گروه خودروسازي سايپا، رضايت حداكثري مشتريان نيز همانند گذشته فراهم شود.