• 14 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10730

ركورد شكني سايپا لجستيك در حمل محمولات ريلي

محمد علي زارعي، رئيس راه آهن شركت فولاد مباركه از واگذاري و حمل بيش از 486 دستگاه واگن حامل سفارشات گروه خودروسازي سايپا و كسب ركورد جديدي به ميزان 24 هزار و 974 تن حمل ريلي در اين واحد خبر داد و گفت: ركورد قبلي اين واحد مربوط به ارديبهشت ماه به ميزان 22 هزار و 585 تن بوده است.
شايان ذكر است كه كسب اين ركورد حاصل تلاش مديران و كاركنان واحد ريلي شركت سايپا لجستيك مي باشد و انتظار مي رود با توجه به توانايي ها و ظرفيتهاي موجود در شركت سايپا لجستيك و نيز راه آهن فولاد مباركه جهت حمل ريلي، با توسعه خطوط ريلي در انبارهاي نواحي نورد سرد و گرم و ترغيب شركت هاي گروه خودرو سازي سايپا به حمل ريلي سفارشات خود، شاهد افزايش قابل ملاحظه اي در حمل ريلي نسبت به جاده باشيم.