• 16 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10734

سايپا بزرگ ترين خودروساز كشور شد

گروه خودروسازي سايپا در پنج ماه نخست امسال با توليد 25 هزار و 403 دستگاه خودرو بيشتر نسبت به ايران خودرو بزرگترين خودرو‌ساز كشور لقب گرفت.

به گزارش سايپانيوز به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مجموع توليد گروه سايپا شامل سايپا، سايپا ديزل، پارس خودرو و زامياد در پنج ماه نخست امسال به 311 هزار و 105 دستگاه رسيد. در حالي كه توليد گروه ايران خودرو شامل شركتهاي ايران خودرو و ايران خودرو ديزل به 285 هزار و 702 دستگاه رسيد.

در گروه ايران خودرو، توليد شركتهاي ايران خودرو و ايران خودرو ديزل به ترتيب به 280 هزار و 808 دستگاه و چهار هزار و 894 دستگاه رسيد.

در گروه سايپا نيز توليد در شركتهاي سايپا، سايپا ديزل، زامياد و پارس خودرو به ترتيب به 169 هزار و 863 دستگاه، هزار و 887 دستگاه، 21 هزار و 687 دستگاه و 117 هزار و 668 دستگاه رسيد.

گروه بهمن نيز طي پنج ماه اول سال جاري با توليد 14 هزار و 291 دستگاه انواع خودرو سومين خودروساز بزرگ كشور لقب گرفت.

در چهار ماه نخست سال جاري اختلاف توليد بين اولين و دومين خودروساز بزرگ كشور معادل 14 هزار و 86 دستگاه بود كه اين اختلاف در پنج ماهه بيشتر شد.