• 16 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10736

همدردي پرسنل سايپا كاشان با مردم سومالي

جمعي از پرسنل شركت سايپا كاشان به منظور لبيك به دعوت مقام عظماي ولايت حضرت آيت الله خامنه اي درخصوص كمك به مردم قحطي زده سومالي و مشاركت در اين حركت خدا پسندانه ، درصدي از حقوق خود را بصورت داوطلبانه به اين امر اختصاص دادند تا به رسالت انساني خويش در حمايت از هم نوع جامه عمل بپوشانند.
گفتني است پرسنل اين شركت همواره در انجام وظايف اجتماعي خويش و كمك به انسانهاي نيازمند همچون معلولين جسمي و ذهني ، بهزيستي ، كودكان بي سرپرست و آسيب ديده ، پيش قدم بوده و در مقاطع مختلف زماني نسبت به اين مهم ، اقدام و در حد توان خويش با آنان همدردي و همراهي كرده اند.