• 20 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10740

ايجاد الگوهاي جديد نوآوري زمينه ساز رشد و تعالي سايپا است

ايجاد الگوهاي جديد نوآوري زمينه ساز رشد و تعالي سايپا است
سايپانيوز: مدير عامل گروه خودروسازي سايپا بيان اهميت فعاليت هاي صنعتي گروه سايپا در سطح ملي و بين المللي گفت: با ايجاد همدلي و روحيه انتقادپذيري و الگوسازي جديد در حوزه هاي خلاقيت و نوآوري زمينه هاي رشد و تعالي سايپا را فراهم خواهيم كرد.

به گزارش سايپانيوز مهندس نعمت الله پوستين دوز در همايش مديران عامل و اعضاي هيات مديره گروه خودروسازي سايپا اظهار داشت: مهم ترين عامل تحول در شركت هاي بزرگ و موفق نيروي انساني كارآمد است و ما با ايجاد فرهنگ خلاقيت و نوآوري و بسترسازي ذهني براي گروه بايد زمينه هاي پرواز 95 را فراهم كنيم.
وي ضمن تاكيد بر اهميت حضور تمام اركان سازماني در انجام فعاليت ها افزود: بزرگ ترين مزيت گروه خودروسازي سايپا وجود افراد متعهد و متخصص در صنعت خودرو است و براي وارد شدن در سطوح جديد فعاليت ها بايد ضمن احساس تكليف از سوي همه افراد، اقدامات گروه نتيجه تلاش و مسئوليت پذيري همه باشد.
وي با اشاره به اهميت ايجاد روحيه پذيرش انتقاد سازنده در ميان مديران گروه خودروسازي سايپا تصريح كرد: مهم ترين نياز امروز ما انتقاد سازنده است كه بايد در همه سطوح مديريتي گروه خودروسازي سايپا بستر انتقادپذيري را گسترش داده و افكار جديد را جاري كنيم.
پوستين دوز خاطر نشان كرد: روند جهاني صنعت خودرو به سمت ايجاد انديشه هاي نو در طراحي مهندسي در حال حركت است و ما نيز بايد با الگوبرداري از كشورهاي پيشرو و ايجاد سطوح جديدي از انديشه ها، زير ساخت هاي نرم افزاري را كه صنعت دنيا به آن رسيده به عنوان  بهترين الگوهاي خود مدنظر قرار داده و عملياتي كنيم و به جاي اينكه خودرو به مشتريان و جامعه بفروشيم بايد بسته هاي مالي و خدمات حمل و نقل به آن ها عرضه كنيم.
وي با اشاره به وجود نيروي انساني متخصص، متعهد و كارآمد به عنوان سرمايه اصلي سايپا تاكيد كرد: بايد امنيت شايستگي را به جاي امنيت شغلي فراهم كنيم و با برنامه ريزي گسترده براي توانمندسازي، هزينه هاي خود را كنترل و مديريت كنيم.
وي گفت: در دنيا حوزه طراحي را به زنجيره تامين مي دهند و ما نيز بايد قطعه را به قطعه سازان بدهيم و ضمن ايجاد مالكيت معنوي زمينه هاي طراحي و توليد قطعه را به قطعه سازان واگذار كنيم.
مدير عامل گروه خودروسازي سايپا در خاتمه ضمن تاكيد مجدد بر اهميت نقش صادرات در آينده صنعت كشور و گروه خودروسازي سايپا بيان كرد: بايد بازارهاي جديد را تجربه كرده و حوزه هاي فروش و خدمات پس از فروش خودرو را در خارج از كشور گسترش داده و صادرات را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار دهيم.
 

سایر اخبار