• 22 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10742

سايپا پاسخگوي تمامي درخواست هاي كميته تحقيق وتفحص بوده است

سايپا پاسخگوي تمامي درخواست هاي كميته تحقيق وتفحص بوده است
سايپانيوز: در پي انتشار خبري با عنوان " شكايت از سايپا به دليل عدم همكاري اين شركت با كميته تحقيق و تفحص " در سايت خبري جهان نيوز از قول جناب آقاي نادر قاضي پور لازم است مطالبي به استحضار مردم شريف و نمايندگان محترم مجلس و مسئولان خدمتگذار نظام جمهوري اسلامي رسانده شود.

1- شركت سايپا در طول مراحل تحقيق وتفحص نمايندگان محترم  تا حد دسترسي به اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نظر و مسئوليتي كه در قبال موضوع داشته است همكاري هاي لازم را انجام داده كه مستندات آن  جهت روشن شدن اذهان عمومي قابل ارائه مي باشد 
2-  سايپا در مواردي كه  در خواست هاي هيئت  ،خارج از حيطه تحقيق و تفحص بوده نيز با حسن نيت كامل همكاري هاي لازم را  تا حد امكانات و اختيارات اين شركت بعمل آورده است .
3- در مواردي كه درخواست هاي ارائه شده  از سوي هيئت تحقيق وتفحص خارج از اختيارات شركت سايپا و يا در حيطه اختيارات اين شركت  نبوده ، سايپا با ارسال نامه هاي كتبي اقدام به ارسال پاسخ به عدم  امكان درخواست انجام موضوع ارائه شده نموده است.

4- رئيس محترم هيئت تحقيق وتفحص در اظهار نظر قبلي خود با انتشار اطلاعيه اي  از عموم مردم در باره عملكرد شركت سايپا خواستار كمك در اين زمينه شد ، ازآنجائيكه اين درخواست خارج از موضوع قانوني تحقيق وتفحص است بنابرين  انجام اين امر بر عهده سايپا نمي باشد.
علي ايحال سايپا اعلام مي دارد كه همانطور كه تاكنون همكاري لازم در زمينه مفاد تحقيق وتفحص را داشته منبعد نيز آماده همكاري  در اين زمينه  مي باشد لذا ضروري است  در خواستها به صورت مكاتبات رسمي انجام گيرد.

سایر اخبار