پارس خودرو پيشرو در حفظ محيط زيست

شركت پارس خودرو از گروه خودروسازي سايپا با تعهد به موضوعات زيست محيطي و به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست، خود را ملزم به اشاعه و ارتقاء فرهنگ حفظ محيط زيست در صنعت خودروسازي كشور مي داند.

به گزارش سايپانيوز دكتر سلطاني نژاد – مشاور مديرعامل شركت پارس خودرو در محيط زيست با تاكيد بر لزوم جلوگيري از آلودگي محيط زيست و ارتقا استانداردهاي زيست محيطي گفت: شركت پارس خودرو در مسائل محيط زيست شهري و صنعتي با استفاده از سيستم ديجيتال آنلاين پايش لحظه اي زيست محيطي و سيستم هاي پيشرفته تصفيه فاضلاب، تجهيزات كنترل آلودگي هوا و كنترل مناسب ضايعات قابل بازيافت و غير قابل بازيافت و استقرار سيستم پايش و بهبود مداوم نظام مديريت محيط زيست توانسته است به عنوان دوستدار محيط زيست شناخته شود.

وي با اشاره به سيستم مميزي مراقبتي ساليانه اين شركت افزود:  شركت پارس خودرو با توليد خودروهاي با كيفيت و با توجه به  بهبود استانداردهاي محصولات و دريافت نشان استاندارد زيست محيطي، به نتايج موثري در جلوگيري از آلودگي محيط زيست دست يافته است.

دكتر سلطاني نژاد با بيان اين نكته كه برخي از قطعات مصرفي در شركت قابل بازيافت بوده و مي توان با جداسازي، آنها را دوباره به چرخه توليد بازگرداند، تصريح كرد: شركت پارس خودرو امسال بهبود مستمر سيستم حفاظت محيط زيست، جلوگيري از آلودگي محيط زيست و ارتقاي استانداردهاي زيست محيطي را در برنامه دارد.

سایر اخبار