• 23 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10745

معاونين بازرگاني و خدمات پس از فروش شركت سايپا يدك منصوب شدند

به گزارش سايپانيوز طي احكامي جداگانه از سوي مهندس گرمان مدير عامل شركت سايپا يدك ، بهزاد پناهي بعنوان معاون بازرگاني و مهدي روز بهاني بعنوان سرپرست معاونت خدمات پس از فروش شركت سايپا يدك منصوب شدند.
بنا بر همين گزارش عباس رباني نيز به سمت مدير امور نمايندگي ها و مناطق شركت سايپا يدك منصوب شد. 

سایر اخبار