• 27 شهریور 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10750

كسب تنديس جشنواره كاهش قيمت تمام شده توسط قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا

سايپانيوز: شركت قالبهاي بزرگ صنعتي عضو گروه خودروسازي سايپا موفق به دريافت تنديس نخستين جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده شد.

به گزارش سايپا نيوز، شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا لوح سپاس و تنديس جشنواره ملي كاهش قيمت تمام شده را دريافت كرد.
در اين همايش كه با هدف تجربه هاي موفق در زمينه كاهش قيمت تمام شده توليدكنندگان كالا و خدمات، معرفي مروجان كاهش قيمت تمام شده و معرفي سازمانهاي برتر و با حضور بيش از 280 شركت برگزار شد، از شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا به عنوان شركت برتر در در زمينه «تجربه موفق كاهش قيمت تمام شده» گروه خودرو و قطعات يدكي خودرو با هداء تنديس و لوح سپاس تجليل شد.
يادآور مي شود« نهضت ملي كاهش قيمت تمام شده » و افزايش بهره وري از برنامه هاي راهبردي شركت قالبهاي بزرگ صنعتي سابپا  مي باشد كه در اين راستا به شاخص هاي بسيار مطلوبي دست يافته است كه با تدوين و اجراي برنامه هاي استراتژيك در آينده نزديك شاهد موفقيت هاي قابل توجهي توسط اين شركت  در راستاي فعاليت هاي گروه خودروسازي سايپا به جهت مديريت  كاهش هزينه ها ،  افزايش توليد و در نهايت سودآوري شركت در سال جاري
خواهيم بود.

سایر اخبار