جهش بي سابقه در توليد تندر90 پارس خودرو

جهش بي سابقه در توليد تندر90 پارس خودرو
سايپانيوز: شركت پارس خودرو عضو گروه خودروسازي سايپا با رشد بي سابقه 128 در صدر در توليد تندر90، ركورد جديدي را در شمارگان توليد اين خودرو به ثبت رساند.

به گزارش سايپانيوز با دو شيفت شدن توليد تندر90 در شركت پارس خودرو، توليد تندر90 اين شركت در پايان هفته26 نسبت به ابتداي سال جاري بيش از 128درصد افزايش يافت.
بر اساس اين گزارش، توليد تندر90 شركت پارس خودرو در هفته ابتدايي سال جاري با ظرفيت واقعي 127 دستگاه آغاز شد و با توجه به سياست هاي كلان گروه خودروسازي سايپا و همچنين همكاري شركت رنوپارس، قطعه سازان داخلي و مديران و كاركنان شركت پارس خودرو، شمارگان توليد اين خودرو با كيفيت در هفت? جاري (هفته بيست و ششم ) به 290 دستگاه در روز رسيده و با روند رو به رشد فعلي، اين اميدواري وجود دارد كه در دي ماه سال جاري، توليد تندر90 پارس خودرو به 400 دستگاه در روز برسد.
اين گزارش حاكي است در شركت پارس خودرو سرمايه گذاري سنگيني جهت ايجاد يك خط توليد كاملا پيشرفته و مكانيزه و اختصاصي براي اين محصول صورت گرفته و شركت پارس خودرو اميدوار است با توجه به تلاشهاي صورت گرفته، از جمله افزايش شيفتهاي توليدي، تامين به موقع قطعات از تامين كنندگان داخلي و خارجي و همچنين حمايت هاي گروه خودروسازي سايپا، به مهمترين اهداف خود از جمله كاهش اختلاف كاذب قيمت كارخانه و بازار در جهت سهولت دسترسي مشتريان و همچنين استفاده از حداكثر ظرفيت خطوط توليدي اين شركت دست يابد.
گفتني است تلاش در جهت حفظ و ارتقاي كيفيت و داخلي سازي قطعات خودرو تندر90 در كنار افزايش شمارگان توليد اين خودرو يكي از برنامه هاي اصلي و در دست اجراي شركت پارس خودرو است كه با توجه به دانش و تخصص جوانان كشور عزيزمان دور از دسترس نيست و سعي شركت پارس خودرو بر اين است كه با حمايت هاي گروه خودروسازي سايپا و استفاده از تجربيات موفق اين شركت در راه داخلي سازي قطعات همراه با حفظ كيفيت، راه براي انتقال دانش از كشورهاي اصلي سازنده به قطعه سازان داخلي هموار شود.

 

سایر اخبار