ركورد توليد تندر و مگان در پارس خودرو شكسته شد

ركورد توليد تندر و مگان در پارس خودرو شكسته شد
سايپانيوز: شركت پارس خودرو عضو گروه خودروسازي سايپا بار ديگر با افزايش توليد محصولات خود، ركورد توليد روزانه، هفتگي و ماهيان? محصولات رنو را شكست.

به گزارش سايپانيوز، اين شركت با افزايش بهره وري، مديريت صحيح، همياري و همدلي كلي? كاركنان خود و همچنين استفاد? بهينه از ظرفيت هاي توليدي، كيفي، فني و مهندسي خود توانست بار ديگر به ركورد جديد و قابل توجهي دست يابد.
بر اساس اين گزارش، ركورد توليد روزان? محصولات رنو، با توليد 296دستگاه تندر90 و 54دستگاه مگان با مجموع 350دستگاه در تاريخ 26/06/90 شكسته شد و ركورد توليد هفتگي محصولات خانواده رنو در هفته بيست و ششم با توليد 1624دستگاه خودرو تندر90 و 296 دستگاه خودرو مگان از مرز توليد 1920 دستگاه گذشت.
همچنين گفتني است با تلاش مضاعف پرسنل تلاشگر و خدوم شركت پارس خودرو، برگ زرين ديگري بر افتخارات شركت پارس خودرو افزوده شد و اين شركت با توليد 5934دستگاه تندر90 و 894دستگاه مگان و مجموع 6828 دستگاه از محصولات رنو در شهريور90، ركورد توليد ماهيان? اين محصولات را نيز شكست.
مدير ارتباطات شركت پارس خودرو با اشاره به موفقيت هاي چشمگير كيفي و توليدي اخير در خانواد? محصولات توليدي خود خاطر مي گويد دستيابي به اين موفقيت ها، نشان از عزم جدي شركت پارس خودرو در افزايش توأمان كيفيت و شمارگان توليد و حفظ و ارتقاي جايگاه كيفي ترين خودروساز خاورميانه دارد.

سایر اخبار