• 16 مهر 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10785

برنامه ريزي سايپا براي عرضه سهام شركت هاي زير مجموعه به فرابورس

سايپانيوز: مدير مالكيت و سهام گروه خودروسازي سايپا از عرضه شركت هاي زير مجموعه سايپا به فرابورس خبر داد و گفت: اهداف ما از واگذاري شركت هاي زير مجموعه به فرابورس استفاده از منابع خصوصي اضافه شده به شركت ها و پذيرش در استانداردهاي مالي و معتبر كشور است.

مجيد سوري در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سايپانيوز گفت: شركت سايپا برنامه ريزي هاي متعددي جهت عرضه شركت هاي زير مجموعه به فرابورس در نظر دارد كه از آن جمله مي توان شركت هاي نيوان ابتكار نام برد كه در حال آماده سازي براي اضافه شدن به فرابورس است.
وي تصريح است: اميدواريم با افزايش سرمايه، درخواست پذيرش اين شركت را به بورس داده و تا پايان سال پذيرش و عرضه آ ن را به اتمام برسانيم.
مدير مالكيت و سهام گروه خودروسازي سايپا با مثبت خواندن اقدامات گروه جهت ورود شركت سايپاكاشان به فرابورس افزود: اهداف ما از واگذاري شركت هاي زير مجموعه به فرابورس، استفاده از منابع خصوصي اضافه شده به شركت ها و پذيرش در استانداردهاي مالي و معتبر كشور است كه از اين طريق اعتماد بيشتر شخصيت هاي ثالث و سرمايه گذاران را جلب كنيم.
سوري در خاتمه بيان كرد: جلسه اي جهت بازديد كارگزاران و سرمايه گذاران بالقوه اي كه مايل به سرمايه گذاري در صنعت خودرو ترتيب داده شده تا سرمايه گذاراني كه مايل به سرمايه گذاري در صنعت خودرو و سايپاكاشان هستند از توانايي ها و امكانات بالقوه سايپاكاشان آگاه شوند و با اطمينان بيشتر اقدام به سرمايه گذاري در اين شركت كنند.

سایر اخبار