• 25 مهر 1390
  • 00:00
  • شناسه خبر: 10800

سايپا تمامي درخواست هاي كميته تحقيق و تفحص را اجابت كرده است

سايپا تمامي درخواست هاي كميته تحقيق و تفحص را اجابت كرده است
سايپانيوز: شركت سايپا همكاري هاي لازم را با كميته تحقيق و تفحص انجام داده است.

به گزارش سايپانيوز در پي مطرح شدن شبهاتي در خصوص عدم همكاري شركت سايپا با اعضاي كميته تحقيق و تفحص، بدينوسيله اين شركت اعلام مي كند كه كليه درخواست هاي رسمي مطرح شده از سوي هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در رابطه با واگذاري سهام سايپا را اجابت كرده است.
بر اساس اين گزارش اختصاص يك اتاق به اعضاي كميته تحقيق و تفحص، نصب اعلاميه در محوطه شركت و همكاري شركت هاي گروه، از درخواست هاي مطرح شده توسط كميته تحقيق و تفحص بوده كه كليه اين درخواست ها اجابت شده است.
در اين زمينه گروه خودروسازي سايپا اعلام مي دارد كه پاسخ گوي تمامي درخواست هاي رسمي خواهد بود.