شاخص هاي ارزيابي نمايندگي هاي فروش تغيير مي كند

شاخص هاي ارزيابي نمايندگي هاي فروش تغيير مي كند
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت:‌ نمايندگي هاي فروش به عنوان شركاي تجاري خودروسازان بايد فعاليت خود را در زمينه بازارسازي و بازارداري افزايش دهند.
به گزارش سايپانيوز مهندس نعمت اله پوستين دوز در جمع نمايندگيهاي فروش و خدمات پس از فروش سايپا ديزل ضمن بيان اين مطلب افزود: امروزه در دنيا مهمترين بحث شركت هاي معتبر ، بازاريابي، فروش، اقتصاد و لجستيك است و برندهايي مي توانند در بازارهاي جهاني ماندگار شوند كه همزمان با توليد به رعايت اين موارد نيز بپردازند كه اين امر در بازار ايران هم رايج است .
وي با اشاره به اينكه شركت سايپا ديزل با همكاري با برندهاي مطرحي چون ولوو و رنو، توانسته جاده هاي كشور را به تسخير درآورد، از اين شركت به عنوان برندي تاثيرگذار در گروه سايپا  و نيز در صنعت حمل و نقل كشور ياد كرد.
پوستين دوز با ارزيابي وضعيت فعلي بازار خودروهاي تجاري كشور يادآور شد:‌ در حال حاضر با توجه به رونق بازار اين نوع خودروها و نيز بالاتر بودن نسبت تقاضا به عرضه، چالشمان ذر اين عرصه خلق تقاضا نيست ، بلكه بايد راهكاري بيانديشيم تا تعادل بين عرضه و تقاضا برقرار شود.
مدير عامل گروه سايپا در ادامه خطاب به نماينده هاي فروش سايپا ديزل گفت: بايد در آينده اي نزديك مفاهيم و ادبياتي چون پيش فروش را تغيير داده و ميزان توليد را بر اساس بازار سنجي مناسبي كه توسط نمايندگي ها ،‌صورت مي پذيرد برنامه ريزي نماييم.
وي همچنين خواستار تغيير شاخص هاي ارزيابي نمايندگي هاي فروش شركت سايپا ديزل شد و گفت :‌از اين پس ، محصول ، قطعه ، ارائه خدمات ، كاربري و برند بايد به عنوان پنج شاخص كليدي ارزيابي نمايندگي هاي فروش قرار گيرد و در آينده اي نزديك با طراحي سبدي از فعاليت هاي مرتبط با اين شاخص ها، تمامي امور مربوط به عمليات بازاريابي و فروش توسط شبكه نمايندگي صورت پذيرد.

سایر اخبار