مذاكره براي تمديد زمان پلاك‌گذاري وانت نيسان

سايپانيوز: عضو هيئت مديره زامياد با اشاره به مصوبه هيأت دولت در مورد مهلت دهي ? ماهه براي پلاك‌گذاري وانت نيسان، گفت: پليس اجراي اين مصوبه را با ? ماه تأخير آغاز كرد كه براي تمديد زمان شماره‌گذاري در حال مذاكره هستيم.
به گزارش سايپانيوز به نقل از فارس بهرام زبرجد اظهار داشت: به دليل برخي مشكلات و محدوديت‌ها، هيئت دولت با فرصت 4 ماهه زامياد جهت نصب ترمز ضد قفل موافقت كرد كه اين فرصت از 6 اسفند سال گذشته شروع شد اما پليس پلاك گذاري خودروها را با 3 ماه تأخير، از 4 خرداد امسال از سر گرفت.

زبرجد اظهار داشت: به اين ترتيب فرصت 4 ماهه زامياد به يك ماه تبديل شد و در اين مدت تنها توانستيم از 20 هزار دستگاه وانت نيسان موجود در كارخانه كمتر از 6 هزار دستگاه را به بازار عرضه كنيم.

وي افزود: براي تمديد مهلت پلاك‌گذاري وانت نيسان با پليس و هيئت دولت در حال مذاكره‌ايم.

زبرجد ادامه داد: رئيس سازمان استاندارد با صراحت اعلام كرد كه وانت نيسان تمام استانداردهاي الزامي را پاس كرده است اما با اين وجود هر چند وقت يكبار موجي عليه ما فعال مي‌شود.

وي تصريح كرد: اينكه جلوي از بين رفتن جان افراد گرفته شود ارزش زيادي دارد و ما نيز اهميت بالايي براي اين موضوع قائل هستيم اما در اين مورد نبايد آمار غيركارشناسي ارائه شود زيرا يكي از آفت‌هاي بزرگ كشور ارائه آمارهاي غير علمي و غيركارشناسي است.

عضو هيئت مديره زامياد با بيان اينكه طبق آمار پليس وانت نيسان، پرايد و وانت پيكان بيشترين تصادف را دارا هستند، اين سوال را مطرح كرد كه آيا نبايد ميزان توليد اين خودروها و سهم آن از كل خودروهاي كشور عنوان شود؟

وي ادامه داد: وقتي بحث تصادفات مطرح مي‌شود آيا نبايد بحث وضعيت جاده‌ها را نيز مطرح كرد؟ يا زماني كه گفته مي‌شود با اجراي يك قانون ميزان تصادفات كاهش يافته آيا نبايد گفت كه بخشي از مشكلات ناشي از خلاء قانوني بوده است؟

وي توضيح داد: پس از تعطيلات عيد نوروز و يا تابستان اعلام مي‌كنند كه با اجراي يك برنامه ويژه ميزان تصادفات 20 درصد كاهش يافته است. با توجه به اينكه اين اتفاق از طريق مسائل فني، تخصصي يا خودرويي ايجاد نشده، پس اين مسئله كه با حركات مقطعي تصادفات كاهش مي‌يابد، جاي تأمل دارد.

زبرجد تصريح كرد: دائماً استانداردهاي مختلفي در كشور براي خودروسازان الزامي مي‌شود اما كسي نمي‌گويد با وجود مشكلات موجود، چگونه همه اين طرح‌ها اجرايي مي‌شود و در واقع خودروساز فقط جايي مطرح مي‌شود كه آمار تصادفات اعلام مي‌شود.

وي ادامه داد: جان انسان ها براي ما ارزشمند است ولي ديدگاهي كه در مورد زامياد با عنوان "قاتل جاده‌ها" ايجاد كرده‌اند براي افرادي كه در زمينه مواد مخدر فعال هستند، ايجاد نشده است.

عضو هيئت مديره زامياد با اشاره به نامگذاري امسال با عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، گفت: انتظار ما حمايت همه ارگان‌ها از بخش توليد است و در اين راستا پليس نيز بايد از بخش توليد حمايت كند.