زامياد موفق به كسب كارت زرين ايران شد

زامياد موفق به كسب كارت زرين ايران شد
سايپانيوز: شركت زامياد در سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني، كارت زرين بازرگاني ايران را كسب كرد.
به گزارش سايپانيوز گردهمايي اعطاي گواهي‌نامه رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، دوشنبه مورخ دوازده تيرماه سال جاري با حضور عباس معمارنژاد معاون وزير اقتصاد و دارايي، محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران و فرشيد شكر خدايي رئيس كل گمرك ايران به همراه عبدالحسين فخاري مدير مركز تحقيقات و اطلاع‌رساني اتاق اسلامي با حضور نمايندگان شركت هاي برتر صنايع ايران  در محل اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.

طرح ملي رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني و صدور كارت‌هاي هوشمند با هدف بهبود فضاي كسب و كار، افزايش ميزان شفافيت نظام اقتصادي وهم‌‌چنين تسهيل امور تجاري و بازرگاني كشور هر ساله  از سوي اتاق بازرگاني ايران صورت مي‌پذيرد كه از اين رو شركت زامياد توانست براي دومين سال، نشان زرين طرح رتبه بندي كارت‌هاي بازرگاني كشور را كسب كند.

لازم به‌ذكر است، از مزاياي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني رتبه بندي شده مي‌توان به اولويت دادن به دارندگان كارت‌هاي رتبه‌بندي شده در بهره‌مندي از مزايا و اعتبار تخصيصي و تخفيفات صندوق ضمانت صادرات، بهره‌مندي از تسهيلات مربوط به خط سبز گمركي، اولويت در تشكيل، توسعه و حمايت از شبكه‌هاي كسب و كار صادراتي و تخفيف 50 درصد كارت‌هاي زرين، 30 درصد كارت‌هاي سيمين و 15 درصد كارت‌هاي برنزين در واگذاري غرفه در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اشاره كرد. 

گفتني است، شركت زامياد  توانست در سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني لوح سپاس سومين جشنواره ملي بهره‌وري كشور را در كارنامه فعاليت خود ثبت كند.