سايپاديزل، باكيفيت ترين توليد كننده خودروهاي تجاري كشور در‌ سال 90

سايپاديزل، باكيفيت ترين توليد كننده خودروهاي تجاري كشور در‌ سال 90
سايپانيوز: شركت سايپاديزل به عنوان با كيفيت ترين توليد كننده خودروهاي تجاري كشور در سال 90 انتخاب شد.

به گزارش سايپانيوز اين شركت با توليد محصولاتي همچون ولوو FH و ولوو FM ،عنوان باكيفيت ترين توليدكنندة خودروهاي تجاري كشور در سال 90 را به خود اختصاص داد.بر اساس اين گزارش، بررسي‌هاي انجام شده شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نشان مي‌دهد كه در سال گذشته و از ميان 16 كاميون و كشنده بررسي شده،  كاميون ولوو FH و ولوو FM توليدي شركت سايپاديزل، به ترتيب با امتياز منفي 22.7 و 22.8 ، رده هاي اول و دوم جدول ارزيابي كيفيت‌ كاميون هاي توليد داخل  در سال 90 را از آن خود نمودند.

در اين راستا، در رده‌بندي كلي كيفيت كاميون‌هاي كشور در سال 90 كاميون ولووFH در ميان همتايان خود صدرنشين شد و رده‌هاي بعدي به ترتيب به كاميون ولووFM، كاميون يوروكارگو، كاميون ايويكو 380، كاميونت ايسوزو NPR، كاميونت ايسوزو NKR، كاميونت ايسوزو NQR، كاميون رنو Kerax، كشنده اسكانيا G380، كاميون دانگ فنگ T375 كشنده، كاميون دانگ فنگ كمپرسي D375، كاميونت الوند، كاميون دانگ فنگ باري، كاميون كاويان قزوين، كاميونت هيونداي مايتي و كاميون سنگين بنز WH اختصاص يافته است.

گفتني است،در راستاي حفظ و ارتقاء كيفيت در تمام محصولات توليدي در شركت سايپاديزل، كاميون كشندة دانگ فنگ T375 نيز براي اولين بار در بين محصولات غيراروپايي فول CKD، در ردة كيفي خيلي خوب قرار گرفت.