ركوردي بي نظير در عرصه كيفيت خودروسازي تجاري ثبت شد

ركوردي بي نظير در عرصه كيفيت خودروسازي تجاري ثبت شد
سايپانيوز: شركت سايپا ديزل با ارتقاء كيفي كاميون ولوو FH توانست ضمن ثبت ركوردي جديد در صنعت خودروسازي كشور، عنوان كيفي ترين خودرو ساز تجاري كشور در پنج ماهه ابتدايي سال جاري را بدست آورد.

به گزارش سايپانيوز ‌بر اساس آخرين رتبه بندي كيفي كاميون هاي توليدي ساخت داخل اعلام شده توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، كاميون ولوو  FHتوليدي شركت سايپا ديزل با ثبت نمره كيفي بي سابقه ) 9/21-) ، ركوردي دست نيافتني در اين عرصه به ثبت رساند .
بر اساس اين گزارش ، اين نمره كيفي در شرايطي بدست آمده كه ديگر محصول اروپايي توليد شده در داخل كشور در جدول ارزيابي ،12 نمره كمتر از كاميون FH كسب كرده است.
اين گزارش مي افزايد، كاميون هاي كاوه و البرز T375  ديگر محصولات توليدي سايپا ديزل نيز با ارتقاء كيفي مناسب توانستند در اين رده بندي كيفي در رده "خيلي خوب" قرار گيرند ، ضمن اينكه كاميون هاي كمپرسي البرزD375 و كاميونت الوند سايپا ديزل نيز در اين رتبه بندي در بين 10 محصول تجاري برتر كشور قرار دارند .
گفتني است، محصولات شركت سايپاديزل از سال 1389 تاكنون با توليد محصولاتي چون ولوو FH، ولوو FM و رنو ميدلام همواره به عنوان كيفي ترين خودروساز تجاري كشور مطرح بوده است.